Betrokkenen

Uit NCDD WIKI
Ga naar: navigatie, zoeken

Het is van belang een één bepaald persoon in de organsiatie verantwoordelijk is voor een specifieke beleidsuitwerking en zo ervoor kan zorgen dat de beleidsuitwerking in overeenstemming is met ander beleid en bestaande processen in de organisatie. Deze persoon is in het sjabloon “Betrokkenen” (oorsponkelijk Stakeholder) genoemd.

In het SHAMAN project is een reeks betrokkenen onderscheiden die in een organsiatie met duurzaamheid bezig zijn en deze lijst is als uitgangspunt in deze Catalogus gebruikt. Reference Architecture version 3.0 , en in enkele gevallen aangevuld (bijvoorbeeld met Collectie Manager). Voor een omschrijving van de activiteiten binnen die rol wordt verwezen naar het oorspronkelijke SHAMAN document.

Betrokkenen volgens Shaman Vertaling
Producer/Depositor Producer/Depotgever
Consumer Consumer
Management Management
Executive Management Directie
Information Manager Informatie Manager, ook wel Preservation Manager
Technology manager Technisch Manager
Operational Manager Operationeel Manager
Regulator Regulator
Auditor Auditor
Information Operator Functioneel Beheerder
System Architect Systeem Architect
Solution provider
Technical Operator IT Beheer
Collections Manager Collectie Manager