Beleidsuitwerkingen

Uit NCDD WIKI
Ga naar: navigatie, zoeken

Naam Beleidsuitwerking[bewerken]

Gerelateerd Beleidsuitgangspunt Elke beleidsuitwerking is afzonderlijk beschreven maar omwille van de consistentie, is er een referentie naar het hoger gelegen uitgangspunt.
Definitie/ Omschrijving Bij elke beleidsuitwerking is een definitie toegevoegd, of wordt het begrip omschreven. De definitie (met bronvermelding)  komt uit een bestaande begrippenlijst, zoals die in de OAIS standaard of opgesteld in projecten zoals het APARSEN project of het InterPARES project.
Waarom Reden waarom een organisatie deze Beleidsuitwerking in haar beleid op zou kunnen nemen
Risico Het ontbreken van schriftelijk vastgelegd beleid kan verschillende risico’s voor de organisatie opleveren, waarvan enkele voorbeelden hier zijn beschreven. Uiteraard hangt het van meerdere factoren af of het risico zich ook daadwerkelijk voordoet. De voorbeelden zijn vooral bedoeld om het punt duidelijk te maken en interne discussies te bevorderen. Daarnaast kan bij deze discussie ook gebruik gemaakt worden van vakliteratuur als de DRAMBORA  en de standaard ISO 16363.
Wanneer? Per element is aangegeven wat de relatie van het element is met de fase in de levenscyclus van de collectie is. Dit kan belangrijk zijn om een coherent beleid te ontwikkelen van beleidsuitwerkingen aspecten in verschillende fases. Uitgangspunt is het levenscyclusmodel van de DCC, DCC life cycle model
Betrokkenen Per uitwerking  is het belangrijk een verantwoordelijk person aan te wijzen, die het beleidsaspect uitwerkt en daarbij de relatie met de bedrijfsprocessen en andere interne aspecten in de gaten houdt. Deze persoon is aangeduid als “Betrokkenen” (stakeholder). Als voorbeeld is gebruik gemaakt van de lijst van “stakeholders” zoals opgesteld in het SHAMAN project . Als dit niet toereikend was, is er een nieuwe “stakeholder” toegevoegd. (see 4.3).
Relaties Zelden staat een beleidsuitwerking op zichzelf. Vaker is het ene aspect gerelateerd aan een of meer andere aspecten. Om de samenhang in de gaten te houden, wordt waar van toepassing verwezen naar gerelateerde beleidsaspecten.
Voorbeelden Ter illustratie van beleidsuitwerking  is gebruik gemaakt van bestaande “Preservation Policies” die door college instellingen zijn opgesteld en publiek beschikbaar zijn. Deze “Preservation Policies” worden verzameld op de Open Preservation Foundation wiki bij de Published Preservation Policies. . Deze site kan ook gebruikt worden ter inspiratie bij het opstellen van eigen beleid.

Voorbeelden uit de originele (Engelstalige) Catalogue of Policy Elements zijn niet vertaald / soms vertaald

   
Discussievragen Bij het opstellen van duurzaamheidsbeleid is het belangrijk verschillende groepen in de organsiatie te betrekken en gezamenlijk het beleid te ontwikkelen. Bij elke beleidsuitwerking zijn daarom een aantal vragen geformuleerd die een discussie op gang kunnen brengen. In de vragen is de nadruk gelegd op de belangrijkste kenmerken van het beleidsaspect, bijvoorbeeld het risico als er op dat gebied geen beleid ontwikkeld wordt. De antwoorden zouden dan in de beleidsuitwerking terug te vinden moeten zijn
Competenties Omschrijving van de competenties waarover de Betrokkenen zouden moeten beschikken bij het opstellen van de Beleidsuitwerking
Casus Nederlandse instelling Voorbeelden van de toepassing van het beschreven policy element bij instellingen die in het NDE project deelnemen en bepaalde domeinen vertegenwoordigen