Zoekfaciliteiten/ wijze van ontsluiting

Uit NCDD WIKI
Ga naar: navigatie, zoeken


Gerelateerd Beleidsuitgangspunt Toegang
Definitie/ Omschrijving Volgens het OAIS model pagina 1-11 de gebruikte terminologie is “Finding AId” en kan worden gedefinieerd als “a type of Access Aid that allows a user to search for and identify Archival Information Packages of interest “( vertaald als: een soort toegangshulp die het voor een gebruiker mogelijk maakt om te zoeken naar en het identificeren van Archivering Informatiepakketten van belang”.
Waarom De organisatie zou in acht moeten nemen hoe de gebruikers informatie in het digitaal archief zouden willen vinden. Dit is belangrijk omdat het effect heeft op het ontwerp van, bijvoorbeeld, indexen voor de ondersteuning van de zoektocht naar unieke identifiers, maar ook omdat de keuzes die een organisatie maakt de behoeften van gebruikers kan beperken of ondersteunen.

Beschrijvende metadata, het gebruik van Persistent Identifiers of lokale of domein specifieke identifiers zullen belangrijk zijn. Wanneer objecten al een persistent identifier hebben voor ze worden toegevoegd aan de digitaal archief worden toegevoegd, kan het belangrijk zijn om het digitale object toegankelijk te maken via deze identifier.

Risico Het niet hebben van een duidelijk beleid over de manier waarop de digitale informatie toegankelijk wordt gemaakt, kan leiden tot weinig of geen gebruik van de digitale collecties in het digitaal archief.
Wanneer Toekennen beschrijvende metadata & Representation Information, Preservation Watch, Toegang en Gebruik
Betrokkenen Management: verantwoordelijk voor de doelgroep

Collectie Management (non Shaman): ondersteunt het management vanuit het perspectief van de te preserveren content

Relaties Metadata
Voorbeelden Yale University Library Preservation Policy: “Access:

In preserving the accessibility of digital resources, the Library will: (…)Maintain the ability to locate the digital resource reliably.

Source: http://www.library.yale.edu/iac/DPC/revpolicy2-19-07.pdf Link werkt niet meer

Discussievragen
  • Biedt uw organisatie degelijke zoekfaciliteiten voor de gebruikersgroepen?
  • Levert uw organisatie voldoende metadata om het voor de gebruiker mogelijk te maken om te vinden wat hij zoekt?
  • Gebruikt uw organisatie persistent identifiers voor alle objecten?
Competenties Kennis van hoe de gebruikers informatie in het digitaal archief zouden willen vinden, kennis van hoe persistent identifiers gemaakt en gebruikt kunnen worden
Casus B&G Beeld en Geluid biedt uitgebreide zoekfactiliteiten aan. De metadata over de collecties kan worden doorzocht via op de gebruikerswensen toegesneden zoekinterfaces op de publieke, professionale en educatieve platforms.

www.beeldengeluid.nl

http://zoeken.beeldengeluid.nl/internet/index.aspx

http://in.beeldengeluid.nl/collectie/search/

Hierbij kan gebruik worden gemaakt van de zoektermen (beschrijvende trefwoorden, locaties, names, genres) zoals opgenomen in de Gemeenschappelijke Thesaurus Audiovisuele Archieven GTAA.

Beeld en Geluid werkt momenteel met interne identifiers, die zodanig zijn vormgegeven dat ze intern uniek zijn en persistentie garanderen binnen de context van het Digitaal Archief. Het instituut gebruikt nog geen systeem voor wereldwijd unieke PID’s die kunnenworden ‘geresolved’. Er wordt gewerkt aan een pilot die de invoering daarvan (v.a. 2017) moet voorbereiden.

Casus NA Bij de overbrenging of uitplaatsing wordt informatie meegegeven over de relatie tussen het informatiebestand en de wijze van beschikbaarstelling aan de verschillende klantgroepen.

Bron: NA Preservation policy

URL: http://www.nationaalarchief.nl/informatiebeheer-archiefvorming/-digitaal-archiefmateriaal