Versiebeheer tijdens migratie

Uit NCDD WIKI
Ga naar: navigatie, zoeken


Gerelateerd Beleidsuitgangspunt Functionele preservering
Definitie/ Omschrijving De organisatie moet vaststellen wat te doen met de originelen nadat het materiaal is gemigreerd: bewaren of vernietigen. Dit is onderdeel van het preseveringsbeleid van de organisatie en hangt af van verschillende factoren zoals de organisatorische en technische factoren die eerder zijn beschreven.

De beslissing om eerdere versies of tussenversies (intermediates) te bewaren of weg te doen na een migratie, hangt ook samen met bijvoorbeeld kosten, opslagcapaciteit en de middelen om de alle versies te kunnen beheren?  Ook de eisen en wensen van de Designated Communities moeten hierin worden meegenomen. Willen de gebruikers bijvoorbeeld zowel het origineel als de migratiekopie kunnen raadplegen, zodat ze de authenticiteit van het materiaal kunnen vaststellen? Of vertrouwen ze er op dat ook na de migratie- de kenmerken van het origineel volledig intact zijn gebleven? De organisatie moet beleid formuleren voor toegang en versiebeheer om de doelgroepenop de beste manieren toegang te kunnen verlenen en tegelijkertijd de authenticiteit van de materialen blijvend te garanderen.

Waarom Het risico op fouten gedurende preserveringsacties zoals migratie blijft bestaan. Daarom is het belangrijk dat een organisatie altijd duidelijk is over de beslissing om originelen ofwel te vernietigen ofwel te behouden na een migratie en – om de authenticiteit te kunnen aantonen – goed versiebeheer uit te voeren.
Risico Huidige en toekomstige gebruikers kunnen het idee krijgen dat de organisatie opzettelijk of onbewust waardevol materiaal heeft verwijderd . De authenticiteit van materiaal kan niet worden aangetoond en het vertrouwen in de organisatie kan daardoor worden geschaad.
Wanneer Preservation Planning, Ingest proces, Preserveringsactiviteit, Toegang en Gebruik
Betrokkenen Depotgever/Producer/Depotgever: moet kunnen vertrouwen op de integriteit van het materiaal.

Consumer: moet kunnen vertrouwen op de integriteit en authenticiteit van het materiaal.

Management: bepaalt het beleid voor versiebeheer

Technology Management/System Architect: ontwikkelt de systemen waarin de versiebeheer plaatsvindt.

Relaties Authenticiteit

Toegang

Certificering

Voorbeelden “(…)establish procedures to meet archival requirements pertaining to the provenance, chain of custody, authenticity, and integrity (bit-level and content) of institutional records and assets.” Source: Cornell University Library, http://hdl.handle.net/1813/11230)
Discussievragen
  • Heeft uw organisatie een besluit genomen omtrent het behouden of vernietigen van originelen na migratie?
  • Heeft uw organisatie een plan voor het zekerstellen van de integriteit van digitaal materiaal?
  • Weet uw organisatie of de Designated Communities zowel het origineel als een migratiekopie willen kunnen opvragen om het materiaal te kunnen vertrouwen?
Competenties Kennis van de Designated Communities, kennis van het preserveringsbeleid, kennis van digitale content, QC, validatie, integriteitsmaatregelen
Casus B&G Het beleid van Beeld en Geluid m.b.t tot het behoud van ‘originelen’ na transcodering of zonder transcodering staat beschreven in het preserveringsbeleidplan Digitale Preservering bij Beeld en Geluid (H.4). De wijze waarop (interne en exteme) Designated Communities  (versies van) het materiaal willen kunnen benaderen is door Beeld en Geluid in kaart gebracht. Versiebeheer van de packages van de essence (AV-content) en metadata zoals die worden ge-ingest en gemigreerd is een functionaliteit van het Media Asset Management systeem van Beeld en Geluid die o.a. wordt gerealiseerd m.b.t. de (technische) metadata extractie .