Significante eigenschappen

Uit NCDD WIKI
Ga naar: navigatie, zoeken


Gerelateerd Beleidsuitgangspunt Digitaal object
Definitie/ Omschrijving De organisatie moet, om de juiste functionele preserveringsstrategie te kiezen, de betekenisvolle eigenschappen (Transformational Information property volgens OAIS) vaststellen van elk type digitale collectie die gepreserveerd moet worden.  Deze informatie dient vastgelegd te worden.

Significante  eigenschappen worden door Jisc gedefinieerd als: “(…) essentiële eigenschappen van een digital object die invloed hebben op uiterlijk (verschijning), gedrag (functionaliteit) kwaliteit en bruikbaarheid. Ze zijn te onderscheiden in categorieën als inhoud, context (metadata), verschijning (lay-out, kleur), gedrag (bv. Interactie, functionaliteit) en structuur (bv. Paginering, segmentering). Betekenisvolle eigenschappen móeten bewaard worden voor de lange termijn zodat het digitale object toegankelijk en betekenisvol blijft[1]

(Bron: Jisc)

Een andere uitspraak die tegenwoordig wordt gebruikt is: “Preservation Intent “[2], of preserveringsdoel.

Waarom Het kiezen van behoudsstrategie op basis van gedefinieerde significante eigenschappen van de digitale collectie, stelt de organisatie in staat om consistente en realistische lange termijn functionele preserveringsacties uit te voeren.
Risico Het risico op verlies van toegankelijk of begrijpelijkheid van de collectie ontstaat als de organisatie in het geheel geen functionele preservering uitvoert, dan wel functionele preservering zonder analyse op voorhand van zowel de betekenisvolle eigenschappen als de relevante organisatorische en technische factoren.
Fase levenscyclus Preserveringsplanning, Preserveringsactie, Transformatieeren, Migreren, Beschikbaarheid, Gebruik en Hergebruik
Belanghebbenden Depotgever: dient zeker te zijn dat de organisatie voortdurende toegankelijkheid van het digitale materiaal garandeert.

Consumer: heeft een belang bij voortdurende toegankelijkheid van het digitale materiaal

Informatiebeheerder: moet beslissen over functionele preserveringsstrategieën

Technisch beheerder/Systeem Architect: moet technische oplossingen kunnen bieden voor functionele preservering

Relaties Bit preservering

Functionele preservering

Toegang

Voorbeelden National Library of Wales : In implementing this policy with regard to its own collections, NLW will: […]Define the significant properties that need to be preserved for particular classes of resources.” Bron: http://web.archive.org/web/20120626111501/http://www.llgc.org.uk/fileadmin/documents/pdf/2008_digipres.pdf
Discussievragen
  • Heeft jouw organisatie voor elke collectie bepaald wat de significante eigenschappen zijn die behouden moeten worden?
  • Heeft u alle belanghebbenden in uw organisatie betrokken bij het bepalen van de significante eigenschappen?
Competenties Kennis van de significante eigenschappen, kennis van de risico’s die die eigenschappen bedreigen, technische kennis
Casus B&G De bepaling van duurzaam te behouden essentiele kenmerken en -eigenschappen van digitale (AV) objecten geschiedt per individuele migratie van collectieonderdelen en is afhankelijk van de context waarbinnen gemigreerd wordt, bijvoorbeeld de wensen van de depotgever/dataproducer en/of de wensen van de Designated Community, in samenhang met kosten en met technische mogelijkheden. De totale inventarisatie van technische kenmerken op AV-file- en representatieniveau is opgetekend in de Preservation Metadata Dictionary. De bepaling van de essentiele kenmerken op het niveau van de intellectuele entiteit (i.c. objectklassen zoals video, audio, foto, websites en games) ) is nog in ontwikkeling.
Casus NA Een migratiebeslissing [kan] niet alleen gemaakt … worden op basis van bestandsformaat of –extensie. Veel belangrijker zijn de keuzen met betrekking tot wat je wilt bewaren qua gedrag, inhoud, vorm en structuur van het informatie object, met andere woorden de significante eigenschappen. Het NA maakt een lijst met criteria om te gebruiken bij het vaststellen van deze essentiële kenmerken.

Bron: NA Preservation policy

URL: http://www.nationaalarchief.nl/informatiebeheer-archiefvorming/-digitaal-archiefmateriaal 

Voetnoten:

  1. “(…) essential attributes of a digital object which affect its appearance, behaviour, quality and usability. They can be grouped into categories such as content, context (metadata), appearance (e.g.layout, colour), behaviour (e.g. interaction, functionality) and structure (e.g.pagination, sections). Significant properties must be preserved over time for the digital object to remain accessible and meaningful.”
  2. zie hierover 'Oh, you wanted us to preserve that?!' Statements of Preservation Intent for the National Library of Australia's Digital Collections. Colin Webb, David Pearson, Paul Koerbin (National Library of Australia). D-Lib, vol 19, issue 1-2.