Referentiemodel

Uit NCDD WIKI
Ga naar: navigatie, zoeken


Gerelateerd Beleidsuitgangspunt Standaarden
Definitie/ Omschrijving Een referentiemodel  wordt als volgt gedefinieerd:

“A framework for understanding significant relationships among the entities of some environment, and for the development of consistent standards or specifications supporting that environment. A reference model is based on a small number of unifying concepts and may be used as a basis for education and explaining standards to a non-specialist.” (vertaald als:

“Een raamwerk voor het begrip van significante relaties tussen entiteiten in sommige  omgevingen', en voor de ontwikkeling van consistente standaarden of specificaties voor ondersteuning van dat milieu. Een referentiemodel wordt gebaseerd op een klein aantal uniforme concepten en kan worden gebruikt als basis voor opleiding en uitleg van standaarden aan niet-specialisten.”) Bron: OAIS standaard

De keuze voor een referentiemodel voor digitale bewaring is fundamenteel en zal op alle processen en procedures invloed hebben.

Waarom Als er in een specifiek domein al een algemeen gebruikte standaard is, die continue bijgehouden wordt, dan komt het aan de organisatie ten goede deze standaard na te leven (zowel op het gebied van kosten, benadering, begrip, opleiding gerelateerd, etc.) en dient deze in overeenstemming te zijn met dit standaard referentiemodel.

Het gebruik van een standaard referentiemodel is een fundamentele keuze  voor een digitaal archief, en zou in het beleid moeten zijn opgenomen, omdat het richting geeft aan verscheidene andere aspecten. Het OAIS model (OAIS model, Open Archival Information System ISO 14721:2012) wordt over het algemeen gezien als het standaard referentiemodel voor digitale bewaring. OAIS

Risico Als de organisatie niet zou standaardiseren dan zou ze belangrijke elementen kunnen verwaarlozen of aan algemene principes voorbij kunnen gaan. Dit kan leiden tot een voor de organisatie geïsoleerde positie met financiële gevolgen en risico’s.
Wanneer Curate and preserve
Betrokkenen Management: de keuze voor een referentiemodel zal leidend zijn voor veel van de handelingen in relatie tot digitalepreservering.

Operationeel Management, Technisch Management en Systeem Architect:  moeten het referentiemodel implementeren.

Collectie Management: moeten het management ondersteunen vanuit het oogpunt van inhoudelijke bewaring.

Relaties Bit preservering

Functionele preservering

Metadata

Toegang

Voorbeelden USCL : ““USC Libraries, with support from the University Technology Services, avows that the digital preservation program will:

comply with the Open Archival Information System (OAIS) reference model standard in the development of the digital preservation program where possible, such as with the MetaArchive Cooperative

Bron:,  http://library.sc.edu/digital/USC_Libraries_Digital_Preserva.pdf

Discussievragen
  • Neemt uw organisatie een referentiemodel als uitgangspunt voor digitale preservering?
Competenties Het opvolgen van de publicatie van referentiemodellen
Casus B&G Beeld en Gelduid heeft voor het uitvoeren van preserveringsactiviteiten van de collectie gekozen voor OAIS als referentiemodel. De wijze waarop OAIS in de organisatie wordt ingezet, staat beschreven in H 9 van het preserveringsbeleidsplan: Digitale Preservering Beeld en Geluid.

Beeld en Geluid hanteert een set Kwaliteitscriteria voor het toetsen en verbeteren van de organisatie, het informatiebeheer en de technische infrastructuur van het Digitaal Archief. Deze criteria zijn direct afgeleid van ISO 16363.

Casus NA Het NA baseert zich bij deze policy op de volgende standaarden:
  • ISO 14721 Space data and information transfer systems -- Open archival information system (OAIS) -- Reference model

Bron: NA Preservation policy

URL: http://www.nationaalarchief.nl/informatiebeheer-archiefvorming/-digitaal-archiefmateriaal