Preservering metadata

Uit NCDD WIKI
Ga naar: navigatie, zoeken


Gerelateerd Beleidsuitgangspunt Metadata
Definitie/ Omschrijving De organisatie moet een beleid opstellen waarin staat welke technische kenmerken van de bestanden vastgelegd moeten worden en welke informatie over het integrale preserveringsproces zelf bewaard moet blijven. Het gaat hierbij om de metadata die in alle fasen van dit proces ( i.c. ingest, storage, preservering en toegang ) zijn veranderd of toegevoegd. Onder de categorie preservering metadata kunnen ook rechtenmetadata vallen, m.b.t. de restricties en licenties voor het behoud en het gebruik van een object of een collectie.

Bij het preserveren van de digitale collecties van bibliotheken, archieven en datacentra kan de PREMIS metadata standaard van nut zijn. PREMIS biedt met name richtijnen voor het vastleggen van de procesmetadata.

De PREMIS Data Dictionary definieert de functies van preservering metadata als volgt:

  • Ondersteunen van de reproduceerbaarheid, de authenticiteit en de identiteit van digitale objecten in een preserveringscontext;
  • Representeren van de informatie die de meeste preserveringsrepositories nodig hebben om digitale materialen voor de lange termijn te kunnen preserveren;
  • Bevorderen van de implementeerbaarheid van de metadata : strak gedefinieerd en ondersteund door richtlijnen voor de creatie, het management en het gebruik , gericht op geautomatiseerde workflows
  • Zijn technisch neutraal : er worden geen aannames gedaan m.b.t.de vereiste en gebruikte preserveringstechnologie, de strategie, en de metadataopslag en -management etc.
Waarom Preservering metadata zijn nodig om het materiaal ook op de lange termijn begrijpelijk en toegankelijk te houden, d.w.z. door de tijd en door technologische veranderingen heen.
Risico Zonder het creëren en beheren van preservering metadata komt de begrijpelijkheid en toegankelijkheid van het digitale materiaal in gevaar.
Fase levenscyclus Toekennen beschrijvende metadata & Representation Information

, Preservation Planning, Ontvangst digital materiaal; Ingest ; Preserveringsactiviteit, Opslag, Transformatie

Belanghebbenden Management:

Technisch Manager: verantwoordelijk voor de systemen die de metadata en de digitale objecten verwerken en beschikbaar stellen.

Gebruiker: moet toegang hebben tot de metadata die nodig is om het digitale materiaal te kunnen begrijpen en gebruiken.

Relaties Authenticiteit

Standaarden

Rechten

Voorbeelden Yale University Library: “Metadatais fundamental to preserving Yale University Library's digital resources. Preservation metadata includes a number of different types of metadata: administrative (used in managing information resources including rights and permissions), technical (describing hardware and software needed to maintain an information object) and structural (identifying the relationships between objects such as part of, dependent upon that form intellectual entities.” Source:, http://www.library.yale.edu/iac/DPC/revpolicy2-19-07.pdf
Discussievragen
  • Gebruikt je organisatie een formele standaard voor preservering metadata?
  • Heeft je organisatie gedocumenteerd welke technische bestandskenmerken moeten worden geïdentificeerd en vastgelegd? Met welke hard- en software de bestanden zijn gemaakt en hoe dit te documenteren?,
  • Heeft je organisatie gedocumenteerd welke gegevens over het preserveringsproces bewaard moeten blijven, en welke extra gegevens over de levenscyclus van de objecten moeten worden aangemaakt en bewaard? Bevat de metadata informatie over rechten en restricties m.b.t. het gebruik van de digitale collectie?
Competenties Kennis van alle categorieën metadata, kennis van digitaal informatiebeheer, kennis van workflows en informatiestromen, kennis van metadatastandaarden.
Casus B&G Beeld en Geluid heeft een Preservation Metadata Dictionary samengesteld, waarin alle technische- en procesmetadata voorkomen die een rol zouden kunnen spelen in behoud van AV-collecties. De procesmetadata zijn gebaseerd op PREMIS, de technische metadata op internationele standaarden voor AV-materialen. De metadata in deze Dictionary dienen als referentie bij het identifceren van de gegevens in de daadwerkelijke processen en systemen, om deze gegevens te kunnen inzetten als preservation metadata. Een normatief Informatiemodel geeft weer op welke plekken in het proces welke preservation metadata (manueel of automatisch) aan het bestand worden toegevoegd.
Casus NA Datamanagement houdt de informatie over de informatieobjecten bij, of mooier gezegd: het bevat alle sturing, logging en rapportages op wijzigingen in metadata, zowel in de e-Depot-voorziening als in een collectiebeheersysteem, als in informatie–objecten zelf. Tevens is er een automatische relatie met de Technical Registry en het gehanteerde metadataschema.

Bron: NA Preservation policy

URL: http://www.nationaalarchief.nl/informatiebeheer-archiefvorming/-digitaal-archiefmateriaal