Originele object

Uit NCDD WIKI
Ga naar: navigatie, zoeken


Gerelateerd Beleidsuitgangspunt Digitale Object
Definitie/ Omschrijving The National Digital Stewardship Alliance (NDSA) heeft het originele object gedefinieerd als ”het primaire authentieke en unieke object, het origineel dan wel en meest nauw verwante bewaard gebleven surrogaat of kopie, zoals oorspronkelijk verworden door de bibliotheek”.[1] Tegenwoordig wordt dit het “ontvangen object” genoemd. Bron: NDSA |
Waarom Gedurende de levenscyclus van het digitale object kunnen verschillende preserveringsacties  worden uitgevoerd om het oorspronkelijk binnengehaalde object toegankelijk en authentiek te houden.

Deze preserveringsactie kan een nieuw digitaal object opleveren, bijvoorbeeld door migratie van bestandsformaten.

Er wordt verondersteld dat het originele object altijd in het digitaal archief zal worden bewaard en dat preserveringsactie op kopieën worden uitgevoerd. Maar dit is níet altijd mogelijk.

Een organisatie moet beleid ontwikkelen dat vastlegt hoe wordt omgegaan met gemigreerde kopieën, bijvoorbeeld kan men besluiten dat nadat verschillende migraties plaats hebben gevonden alleen het originele object en de nieuwste versie worden bewaard en níet de tussenliggende versies.|

Risico Het moet voor de gebruiker duidelijk zijn welke versie van het object door het digitaal archief zal worden bewaard.

Bij een preserveringsactie, zoals een migratie, moet vóóraf duidelijk zijn welke versie(s) van het object bewaard zullen worden|

Fase levenscyclus Curate and Preserve, Appraise and select, Ingest, Preservation Action.
Belanghebbenden Management: beslist over de definitie

Collectiebeheerder: adviseert het management over het materiaal dat bewaard moet worden|

Relaties Functionele preservering  
Voorbeelden National Archive and Library of New Zealand: “Preservation actions […] will not directly affect the original item” Source:  http://archives.govt.nz/sites/default/files/Digital_Preservation_Strategy.pdf

Portico: “Portico will preserve content provider supplied updates to previously supplied content in the archive along side the original artifact, including original and updated metadata. “Source: http://www.portico.org/digital-preservation/wp-content/uploads/2011/03/Portico-Content-Update-Policy.pdf  |

Discussievragen
  • Heeft uw organisatie besloten hoe om te gaan met migratie-kopieën?
  • Heeft uw organisatie een versiebeleid vastgelegd?|
Competenties

In staat zijn de authenticiteit van een object te bepalen, naast het vermogen de kenmerkende eigenschappen van het oorspronkelijk object te kunnen bepalen.

Het documenteren van de eigenschappen van het oorspronkelijk object

Inzicht hebben in de impact van preserveringsacties (zoals migratie) op de oorspronkelijke eigenschappen, inclusief versiebeheer

 
Casus B&G Beeld en Geluid werkt momenteel aan beleid voor het vaststellen van beleid inzake duurzaam te behouden essentiele kenmerken en -eigenschappen van digitale (AV) objecten. De bepaling van deze kenmerken geschiedt per migratie en is afhankelijk van de context waarbinnen gemigreerd wordt, bijvoorbeeld de wensen van de depotgever/producer en/of de wensen van de Designated Community, in samenhang met kosten en de technische mogelijkheden. De totale inventarisatie van technische kenmerken op AV-file- en representatieniveau staat beschreven in de Preservation Metadata Dictionary. De bepaling van duurzaam te behouden essentiele kenmerken op het niveau van de intellectuele entiteit (i.c. objectklassen, zoals video, audio, foto, websites en games) is in ontwikkeling.  
Casus KB In het project DDD+ (het vervolg op een krantendigitaliseringsproject) worden access-kopieën van gedigitaliseerde kranten verrijkt en aangevuld. Er moet nog beleid gemaakt worden of en hoe deze toegevoegde waarde kan worden gevoegd bij het object dat duurzaam wordt bewaard.  
Casus NA Er zijn strategieën gemaakt voor de preservation van verschillende formaten. Dat kan zijn door omzetting, emulatie, viewers inzetten of een combinatie daarvan. Hierbij wordt rekening gehouden met de significante eigenschappen van een object en naast het origineel wordt de beste kwaliteit bewaard. Hierbij wordt rekening gehouden met de significante eigenschappen van een object. Als een preservationstrategie wordt toegepast, ontstaat naast het oorspronkelijke bestand een betrouwbare en authentieke versie.

Bron: NA Preservation policy, URL: http://www.nationaalarchief.nl/informatiebeheer-archiefvorming/-digitaal-archiefmateriaal

 

 

Voetnoten:

  1. ”The primary authentic and unique item, either the original or the closest surviving surrogate or copy, as originally acquired by the Library”.