Originele metadata

Uit NCDD WIKI
Ga naar: navigatie, zoeken


Gerelateerd Beleidsuitgangspunt Metadata
Definitie/ Omschrijving De term “originele metadata” verwijst naar de metadata die is ‘meegekomen’ met het digitale object op het moment dat dit werd ge-ingest in het digitaal archief. Deze groep kan bestaan uit verschillende typen metadata. Om herkomst en authenticiteit te kunnen waarborgen moet deze originele metadata samen met het digitale object worden gepreserveerd . De organisatie moet beleid hebben voor het gestructureerd verzamelen van deze metadata ( bijv. als onderdeel van een overeenkomst met de depotgever) en het managen ervan. Het is aan te raden dit beleid duidelijk over te brengen aan de depotgevers zodat zij weten wat er wordt verwacht als het gaat om het meeleveren van de beschrijvende metadata ,de rechten en de technische metadata .

Het digitaal archief moet al deze relevante metadata veilig stellen in de SIP, het Submission Information Package. Relevant betekent in dit verband dat het gaat om de metadata, die alleen door de depotgever kan worden aangemaakt en niet aan het object zelf kan worden ontleend.

Waarom Originele metadata dragen bij aan het vastleggen van de herkomst van een object en dus aan zijn authenticiteit. Deze groep metadata bevat informatie die vaak niet uit andere bronnen kan worden verkregen.
Risico Het niet bewaren van originele metadata en het niet gedocumenteerd en gecontroleerd wijzigen daarvan kan leiden tot het verlies van authenticiteit en van informatie over de herkomst van een object
Fase levenscyclus Description and Representation Information, Preservation Planning, Ontvangst digitaal materiaal, Ingest proces
Belanghebbenden Depotgever:Depotgever levert de metadata aan.

Consumer: moet toegang hebben tot de metadata die nodig is om het digitale materiaal te kunnen begrijpen en gebruiken.

Relaties Authenticiteit, Provenance

Digitale Object

Voorbeelden State Library of Queensland: “As some digital preservation activities may result in changes to the digital material all digital preservation processes will be documented in the provenance metadata to ensure the authenticity of the digital records.” Source:, http://www.slq.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0020/109550/SLQ_-_Digital_Preservation_Policy_v0.05_-_Oct_2008.pdf

State and University Library, Denmark: “In connection with digitisation, documentation should include relevant metadata, including data generated during the digitisation process.” Source: http://en.statsbiblioteket.dk/about-the-library/dpstrategi

Discussievragen
  • Hoe managed uw organisatie de metadata die mee- instroomt met een digitaal object?
  • Heeft uw organisatie beleid geformuleerd voor het selecteren van essentiële “originele metadata “ op het moment van ingest?
Competenties Kennis van alle categorieën metadata, kennis van digitaal informatiebeheer, kennis van workflows en informatiestromen, kennis van metadatastandaarden.
Casus B&G Beeld en Geluid heeft een Preservation Metadata Dictionary samengesteld, waarin alle technische- en procesmetadata voorkomen die een rol zouden kunnen spelen in behoud van AV-collecties. De procesmetadata zijn gebaseerd op PREMIS, de technische metadata op internationele standaarden voor AV-materialen. De metadata in deze Dictionary dienen als referentie bij het identifceren van de gegevens in de daadwerkelijke processen en systemen, om deze gegevens te kunnen inzetten als preservation metadata. Welke afspraken met de depotgevers moeten worden gemaakt over de metadata, staat in de Handleiding Submission_Order Agreement. Er zijn metadata templates ontwikkeld, waarin staat voorgeschreven welke metadata door de maker /depotgever moet worden aangeleverd voordat een digitaal object kan worden ge-ingest in het Digitaal Archief van Beeld en Geluid.
Casus NA Zowel het oorspronkelijke informatieobject als de oorspronkelijke metadata worden opgeslagen. Er wordt een AIP[1] gemaakt dat de status krijgt van origineel informatieobject. Deze AIP krijgt een uniek identificatienummer en wordt weggeschreven naar de storagedatabase.

Een deel van de metadata die binnen komt is Descriptive Information. Dit gedeelte wordt geëxporteerd naar het Collectie beheer systeem en zal daar verder verrijkt worden. De originele metadata van de zorgdrager blijft bewaard in het e-Depot (in de metadata-database). Ook alle metadata die tijdens de verschillende processen worden gegenereerd worden opgeslagen in dezelfde metadata-database. Er komt dus gedurende het beheer van informatie objecten steeds meer metadata bij.

Bron: NA Preservation policy

URL: http://www.nationaalarchief.nl/informatiebeheer-archiefvorming/-digitaal-archiefmateriaal

Voetnoten:

  1. Archival Information Package