Ontwerp van een Dissemination Information Package (DIP)

Uit NCDD WIKI
Ga naar: navigatie, zoeken


Gerelateerd Beleidsuitgangspunt Toegang
Definitie/ Omschrijving Volgens het OAIS model pagina 1-11 kan een Dissemination Information Package (DIP) worden gedefinieerd als “een informatiepakket, afgeleid van één of meer Archival Information Packages (AIP), ontvangen door de gebruiker als antwoord op een verzoek aan de OAIS”.

De behoeftes van de verschillende doelgroepen of gebruikers in relatie tot bruikbaarheid zijn verschillend en het is belangrijk dat de organisatie een beleid ontwikkeld waarin wordt overwogen hoe aan deze verschillende behoeftes kan worden tegemoet gekomen. De bruikbaarheid voor de gebruikers is sterk afhankelijk van de manier waarop het materiaal is gepresenteerd: sommige gebruikers zijn tevreden met een moderne presentatie van een digitaal object, anderen worden het best bediend met een verscheidenheid aan digitale objecten (separate website versus webcollectie). Dit hangt ook samen met de vraag of de originele versie of een afgeleide versie wordt gepresenteerd (ook wel “manifestaties” genoemd).

Gerelateerd hieraan is de vraag hoe lang de organisatie garandeert dat het materiaal toegankelijk is.

Als een organisatie van plan is om aan de eisen van de gebruikers te voldoen, dan zullen gepaste Disseminatie Informatiepakketten moeten worden ontwikkeld. Het uitgewerkte beleid kan ook invloed hebben op toekomstige preserveringsacties.

Waarom Voor een gebruiker moet het helder zijn wat er verwacht kan worden van de collecties in het digitaal archief in relatie tot de preservering van de digitale collectie.
Risico De “bruikbaarheid” van de digitale informatie is erg afhankelijk van de manier waarop de informatie wordt gepresenteerd aan de gebruikers. Als zij niet tevreden zijn dan kan de organisatie haar waarde voor de samenleving verliezen.
Wanneer Preservation Planning, Preservation Watch, Toegang en Gebruik
Betrokkenen Management: verantwoordelijk voor de doelgroep

Collectie Management (non Shaman): ondersteunt het management vanuit het perspectief van de te preserveren content

Relaties Toegang, Designated Community
Voorbeelden University of South Carolina Libraries: “Access to preserved digital content is provided using the most up to date technology available at the time of use. When retaining the look and feel is deemed necessary, USC will seek to enable the original versions of the digital objects to be rendered over time.” Source: http://library.sc.edu/digital/USC_Libraries_Digital_Preserva.pdf
Discussievragen
  • Heeft uw organisatie beschreven hoe het digitale object gepresenteerd zou moeten worden aan de gebruikers?
  • Heeft uw organisatie beschreven hoe lang de digitale objecten gepresenteerd wordt aan de gebruikers?
  • Wil uw organisatie verschillende DIPs ontwikkelen voor verschillend publiek?
Competenties Kennis van OAIS
Casus B&G DIPS’s staan gedocumenteerd in het Informatie-referentiemodel van Beeld en Geluid. Vanwege de grote variatie in gebruik en gebruikers is de samenstelling vooralsnog op een generiek niveau beschreven. De DIP-workflow begint standaard met authenticatie van de gebruiker, waarbij de autorisaties worden vastgesteld. Hierna volgt een verzoek om een bepaald type materiaal, bestemd voor een bepaald soort gebruik. Wanneer het systeem het verzoek toestaat, volgt uitlevering van de DIP. In het geval dat de volledige AIP wordt opgevraagd volgt een fixitycheck om te kunnen garanderen dat het materiaal goed is afgeleverd.

Wordt een transcode (ander formaat van file dan het opgeslagen formaat) of een partial restore (deel van een AIP, i.c. fragment van de AV-file en/of de bijbehorende metadata) aangevraagd, dan wordt de checksum van deze nieuwe versie door het systeem berekend en meegeleverd met het bestand. In het Informatiemodel is ook de toegangsworkflow generiek opgesteld zodat ‘een verzoek’ om uitlevering zowel om alleen ‘zoeken op metadata’  kan gaan als om het bestellen van een (deel van een) specifieke AV-file.

Casus NA Vanuit de koppeling met het Collectie Beheer Systeem en de access workflow wordt in opvolgende stappen een DIP ter beschikking gesteld. Afhankelijk van de designated community/gebruiker wordt op verschillende manieren de informatie beschikbaar gesteld, bijvoorbeeld via een viewer of downloadfunctionaliteit.

Bron: NA Preservation policy

URL: http://www.nationaalarchief.nl/informatiebeheer-archiefvorming/-digitaal-archiefmateriaal