Integriteitsmaatregelen

Uit NCDD WIKI
Ga naar: navigatie, zoeken


Gerelateerd Beleidsuitgangspunt Bit preservering
Definitie/ Omschrijving Integrity of fixity check: “Een mechanism waarmee kan worden geverifieerd dat een digitaal object niet op ongedocumenteerde wijze is gewijzigd. Voorbeelden van tools die fixity checks uitvoeren zijn checksums, message digests en digitale “signatures” . Informatie over fixity, die door de fixity checks wordt gegenereerd, levert het bewijs voor de integriteit en authenticiteit van digitale objecten en is essentieel voor het geven van vertrouwen. ” (Vertaling van : “A mechanism to verify that a digital object has not been altered in an undocumented manner. Checksums, message digests and digital signatures are examples of tools to run fixity checks. Fixity information, the information created by these fixity checks, provides

evidence for the integrity and authenticity of the digital objects and is

essential to enabling trust.” Source: NDSA [1])

De organisatie moet maatregelen nemen om de bit integriteit te monitoren. Zoals genoemd in de definitie kunnen integriteitsmaatregelen bestaan uit het toevoegen van checksums, digitale signatures etc. Om de toestand van het archief te monitoren moeten regelmatige checks worden ingebouwd.

Waarom De bit integriteit moet regelmatig worden gecontroleerd om er voor te zorgen dat het digitale materiaal niet zonder autorisatie is gewijzigd.
Risico Een gebrek aan procedures voor het uitvoeren van integriteitsmaatregelen kan ongemerkt verlies van data veroorzaken.
Wanneer Maken of ontvangen digitaal materiaal, Preservation Planning, Ingest proces, Preserveringsactiviteit
Betrokkenen Technisch Manager: verantwoordelijk voor de beschikbaarstelling van de juiste systemen voor bit preservering

Operationeel Manager/Functioneel Beheerder/System Architect/Technology Operator/Solution Provider : verantwoordelijk voor het beheer van systemen en het uitvoeren van bit preservering

Relaties Functionele Preservering

Authenticiteit

Checksum

Integriteit

Voorbeelden University of Minnesota: ”The University Digital Conservancy maintains fixity (bitstream integrity) for all digital objects submitted in the UDC. This is accomplished using a checksum algorithm (MD5) that verifies that the bitstream of a digital object matches its original bitstream (from date of original deposit in the UDC).” Source: http://conservancy.umn.edu/pol-preservation.jsp
Discussievragen
  • Heeft uw organisatie de volledige procedure beschreven voor het monitoren van de integriteit van digitale objecten (plan, do, check, act)?
  • Stelt uw organisatie checksums verplicht bij de Producer?
Competenties Ontbreekt: technische kennis van te nemen maatregelen
Casus B&G Onderdelen van de ingestworkflow bij Beeld en Geluid bestaan uit : een fixitycheck op basis van de aangeleverde checksum of een head-and-footercheck, formaatbepaling, extractie technische metadata, kwaliteits- en volledigheidscontrole essence (AV-content) en metadata en toewijzing identifier. De normatieve onderdelen van de de ingestworkflow staan gedocumenteerd in het Informatiemodel van Beeld en Geluid. Dit model is gebruikt al referentie bij implementatie van de workflows in het MAM-systeem.

Bron : Informatiemodel Beeld en Geluid ; Digitale Preservering bij Beeld en Geluid (H.6)

Casus NA “Daarnaast is sprake van een aantal kwaliteitscontroles met betrekking tot de integriteit zoals hier genoemd:

1.         Metadata Integrity check: er wordt nagegaan of alle content files zijn gespecificeerd in de metadata middels de correcte (relatieve) locatie;

2.         Content Integrity check: er wordt nagegaan of de content files zijn gespecificeerd in de metadata xml en dat dit consistent gebeurt.

Door bovenstaande controles uit te voeren zorg je ervoor dat er geen content wordt opgenomen zonder metadata en er geen metadata wordt opgenomen zonder content.

Een ander integriteitscontrole is de Fixity Check. De checksum voor elke content file wordt vergeleken met de originele checksum gespecificeerd in de metadata. Deze controle vindt na ingest periodiek plaats. Voor de ingest kan hij na elk transport (ftp, kopiëren, etc) ook worden gecontroleerd.”

Bron: NA Preservation policy

URL: http://www.nationaalarchief.nl/informatiebeheer-archiefvorming/-digitaal-archiefmateriaal