Ingest- en preserveringsacties

Uit NCDD WIKI
Ga naar: navigatie, zoeken


Gerelateerd Beleidsuitgangspunt Functionele preservering
Definitie/ Omschrijving Om behoud van digitaal materiaal voor de lange termijn veilig te stellen is het noodzakelijk de kenmerken van file-formaten vast te stellen en deze te valideren tijdens ingest in het digitaal archief en voor en na migratie. De organisatie moet hierbij de metadata verzamelen die tijdens deze processen wordt gegenereerd
Waarom Door het uitvoeren van de correcte ingest- en preserveringsacties wordt zeker gesteld dat er genoeg informatie bestaat over inhoud en de conditie van de digitale collectie, op basis waarvan de beste preserveringskeuzen kunnen worden gemaakt.
Risico Bij het ontbreken van validatie , karakterisering en het verzamelen en vastleggen van de juiste metadata komt de lange en korte termijn preservering van de collectie in gevaar. De organisatie is dan niet in staat op de juiste manier zorg te dragen voor de digitale collectie.
Wanneer Ontvangst digitaal materiaal, Ingest proces, Preserveringsactiviteit  
Betrokkenen Technisch Manager/System Architect: moet de technische oplossingen aanleveren voor functionele preservering
Relaties Bit preservering

Metadata

Ingest: Preserveringsacties

Voorbeelden UK Parliamentary Archives : “Digital resources which are selected for preservation will be accessioned into an appropriate preservation environment. The process of accessioning encompasses both steps to bring those resources under intellectual control (e.g. cataloguing and transfer of custody), and the more technical processes of ingest, which may include characterisation (see 5.5.1), quarantine, validation, and the physical transfer of digital objects and metadata into a digital repository environment.” (Source:, http://www.parliament.uk/documents/upload/digitalpreservationpolicy1.0.pdf)
Discussievragen
  • Heeft uw organisatie vastgelegd welke ingest- en welke preserveringsacties moeten worden uitgevoerd op het materiaal?
  • Heeft uw organisatie bepaald  hoe en welke metadata te verzamelen tijdens deze ingest- en preserveringsacties?
Competenties Kennis van de digitale content (essence) o.a. transcoding/normalisatie; input formaat/ output formaten, QC, validatie, headers, audiolevels, videolevels; kennis van digitale dragers [harde schijven, tapes]; kennis van technische metadata, kennis van transportprotocollen van essence en de geldende integriteits-afspraken; kennis van oude, analoge formaten.
Casus B&G Onderdelen van de ingestworkflow bij Beeld en Geluid bestaan uit: een fixitycheck op basis van de aangeleverde checksum of een head-and-footercheck, formaatbepaling, extractie technische metadata, kwaliteits- en volledigheidscontrole essence (AV-content) en metadata en toewijzing identifier. De normatieve onderdelen van de de ingestworkflow staan gedocumenteerd in het Informatiemodel van Beeld en Geluid. Dit model is gebruikt als referentie bij implementatie van de workflows in het MAM-systeem.

Er is een lijst gemaakt met de filespecificaties

van de preferred formats waarop gevalideerd kan worden. Beeld en Geluid heeft een normatieve handleiding samengesteld voor het maken en uitvoeren van preserveringsactieplannen Handleiding voor het maken van een preserveringstrategie en preserveringsactieplan.

Bron : Informatiemodel Beeld en Geluid ; Digitale Preservering bij Beeld en Geluid (H.6)

Casus NA Indien een preservationactie noodzakelijk is, dient op basis van actuele strategies een preservationplan gemaakt te worden. De verplichte onderdelen daarvan zijn:
  • Een definitie van het type informatieobject waar het op van toepassing is;
  • Een beschrijving van de verandering;
  • Een beschrijving van de beoogde uitkomst;
  • Een stappenplan (incl. naam en versie van de te gebruiken soft- en hardware, noodzakelijk vereiste configuraties, en de exacte volgorde van de benodigde stappen);
  • Succesfactoren;
  • Testen, goedkeuren en documenteren van het proces.

Bron: NA Preservation policy

URL: http://www.nationaalarchief.nl/informatiebeheer-archiefvorming/-digitaal-archiefmateriaal