Gebruik van specifieke standaarden

Uit NCDD WIKI
Ga naar: navigatie, zoeken


Gerelateerd Beleidsuitgangspunt Standaarden
Definitie/ Omschrijving Er bestaan veel verschillende standaarden voor verscheidene aspecten van digitale preservering (bijvoorbeeld: kosten, bestandsformaten, Metadata etc.). Sommige zijn alleen van toepassing binnen een bepaald domein. “Standards cover a variety of topics and issues; they may be normative—setting requirements for quality and actions, or informative—describing and guiding the use of methods. In all cases they represent agreements that are generally, but not always, considered to be best practice. “(Bron: Aligning national approaches in Digital Preservation, 2012)
Waarom Als er in een specifiek domein al een algemeen gebruikte standaard is, die continue bijgehouden wordt, dan komt het aan de organisatie ten goede deze standaard na te leven (zowel op het gebied van kosten, benadering, begrip, opleiding gerelateerd, etc.)
Risico Als een  organisatie een in het domein algemeen gebruikte standaard niet toepast, dan loopt het een risico in een geïsoleerde positie te raken, en zou dan niet interoperabel kunnen zijn met soortgelijke organisaties.
Wanneer Conserveren en Bewaring, Bewaringsplanning, Beschrijving en Representatie van informatie
Betrokkenen Producer/Depotgever”: zou in de organisatie het gebruik van bepaalde standaarden kunnen verwachten

Consument: zou kunnen verwachten dat bepaalde standaarden van toepassing zijn met betrekking tot de data die hij zal gebruiken.

Management: moet zich bewust zijn van de standaarden die in gebruik zijn binnen het domein en de toepasselijkheid ervan voor hun organisatie.

Operationeel Management, Technisch Management en Systeem Architect moeten de overeengekomen standaarden in de organisatieprocessen implementeren.

Relaties Metadata

Digitale object

Bit preservering

Functionele preservering

Toegang

Voorbeelden USC Libraries, with support from the University Technology Services, avows that the digital preservation program will: (…)

adhere to prevailing community-based standards in developing and maintaining its organisational and technological context” Source:, http://library.sc.edu/digital/USC_Libraries_Digital_Preserva.pdf)

Discussievragen
 • Heeft uw organisatie een standaard gekozen voor metadata voor preservering van [SA13] digitale objecten in beheer te beschrijven?
 • Heeft uw organisatie een standaard gekozen voor de beschrijving van bestandsformaten in hun archief waarnaar verwezen kan worden?
 • Heeft uw organisatie besloten een bestandsformaatstandaard in te voeren? Bijvoorbeeld , als JPEG2000 het overeengekomen bestandsformaat is voor digitaliseringshandelingen, is dan ook beschreven hoe dicht de gepubliceerde standaard moet worden gevolgd?
 • Is het duidelijk wat het exacte bestandsformaatprofiel is? Bijvoorbeeld, welke parameters gebruikt moeten worden om de bestanden te coderen?
 • Heeft uw organisatie besloten een standaard voor opslag van media in te voeren?
 • Heeft uw organisatie besloten een bepaalde , misschien aan een discipline gerelateerde, standaardprocedure te volgen met betrekking tot informatiebeheer en/of data management?
 • Hoe behandelt uw organisatie de weergave van contextuele informatie en welke standaarden worden gevolgd op specifieke gebieden zoals type van objecten, middelen (zie b.v. Premis Data Dictionary), tijdsnotatie etc.
 • Zijn er de facto standaarden die hierboven niet genoemd zijn die uw organisatie moet opvolgen?
Competenties
 • Het opvolgen van de publicatie van standaarden
 • Voldoende kennis van het engels om de specifieke termen te begrijpen en te implementeren, zeker als er geparticipeerd wordt in het opstellen van standaarden
 • De vaardigheid om een abstracte standaard om te zetten in een praktische implementatie
Casus KB De KB heeft gekozen voor JPEG2000 als digitaliseringsformaat. Er wordt meegewerkt aan de ontwikkeling van de standaard[1]. Er zijn ook een aantal tools ontwikkeld vb jpylyzer[2].
Casus NA Het NA baseert zich bij deze policy op de volgende standaarden:
 • 13008:2102 Information and documentation -- Digital records conversion and migration process
 • NEN-ISO 23081 Standaard voor Metadata
 • NEN-ISO 15489-1 Informatie en documentatie -- Informatie- en archiefmanagement
 • NEN 2082 Eisen voor functionaliteit van informatie- en archiefmanagement in programmatuur
 • Richtlijn Metagegevens Overheidsinformatie, versie 2.5, 15 juli 2009

De Rijksoverheid stimuleert het gebruik van open data, open standaarden en opensourcesoftware. De Nederlandse overheid hanteert daarbij het principe pas toe of leg uit.

Het NA past ook een open standaard toe voor het ontsluiten en beschikbaar stellen van digitale archiefbescheiden (EAD).

Bron: NA Preservation policy

URL: http://www.nationaalarchief.nl/informatiebeheer-archiefvorming/-digitaal-archiefmateriaal

 

Voetnoten

 1. http://www.den.nl/blog/bericht/2992/
 2. http://jpylyzer.openpreservation.org/