Doelgroep(en) geïdentificeerd

Uit NCDD WIKI
Ga naar: navigatie, zoeken


Gerelateerd Beleidsuitgangspunt Toegang
Definitie/ Omschrijving Het OAIS model pagina 1-11 definieert “Doelgroep” als “een geïdentificeerde groep van potentiele gebruikers die een bepaalde set van informatie zouden moeten kunnen begrijpen. De doelgroep kan worden gevormd door meerdere gebruikersgroepen. Een doelgroep is omschreven door het digitale archief en deze definitie kan mettertijd veranderen”.
Waarom Het is belangrijk om te weten wie de doelgroep is om ze optimaal te kunnen bedienen en om de behouden informatie bruikbaar en begrijpelijk te maken, wat een doel is van preservering. Er kunnen verschillende gebruikers van het digitaal archief zijn en de potentiele gebruikers hoeven niet noodzakelijkerwijs mensen van buiten de organisatie te zijn, maar kunnen ook medewerkers van de eigen organisatie zijn of van gerelateerde organisaties. De doelgroep kan zelfs verschillend zijn per collectie en zou in dit geval omschreven moeten worden per collectie.
Risico Wanneer een organisatie als eigenaar van een digitaal archief er niet in slaagt om de gebruikersgroep van een collectie te identificeren, dan kan het zijn dat deze gebruikersgroep de digitale informatie uit het digitaal archief niet kan begrijpen, gebruiken of hergebruiken. Dit kan een serieus risico vormen voor het voortbestaan van de collectie.
Wanneer Preservation Watch, Appraisal and select

Toegang en Gebruik

Betrokkenen Producent/ depotgever: kan vertellen wie het beoogde publiek is voor deze collectie, bijvoorbeeld onderzoekers die een bepaalde dataset gebruiken

Management: kan vertellen wie de beoogde doelgroep is voor de collecties in het digitaal archief

Collectie Management : ondersteunt het management vanuit het perspectief van de te preserveren content

Relaties Toegang, Dissemination Information Package
Examples Yale University Library Preservation Policy: “This Policy recognizes that the maintenance and the reliable long-term access to Yale’s digital resources are supported by a preservation planning function. Research (monitoring) about technology that supports a repository and the requirements of the designated community it serves is a core activity to preservation planning, as well as outreach and education regarding policies, procedures and best practices for digital resources.” Source niet langer beschikbaar: http://www.library.yale.edu/iac/DPC/revpolicy2-19-07.pdf

Inter-university Consortium for Political and Social Research : “The designated community at ICPSR, as described by OAIS, includes traditional users, i.e., social science researchers and graduate students at member institutions; and newer categories of users, e.g., undergraduates, policymakers, practitioners, and journalists.” Source: http://www.icpsr.umich.edu/icpsrweb/content/datamanagement/%20preservation/policies/dpp-framework.html

Discussievragen
  • Heeft uw organisatie een specifieke delgroep vastgesteld voor specifieke collecties?
  • Heeft uw organisatie voor alle collecties beschreven hoe deze toegankelijk worden gehouden voor de gebruikersgroepen?
Competenties Kunnen bepalen wie de doelgroep is van welke collectie
Casus B&G Beeld en Geluid heeft zijn doelgroepen c.q. zijn Designated Communities, aangewezen in het Collectiebeleidsplan. Hierin staan de inhoudelijke eisen en wensen beschreven, waar het collectiebeleid (i.c.het verzamelbeleid en selectie- en retentiebeleid) vanuit de onderscheiden doelgroepen aan moet voldoen. In het document “Designated Communities, typering en uitlevereisen” staat per categorie gebruikers vermeld welke (technische) eisen de verschillende externe en interne doelgroepen hebben. Het gaat dan bijvoorbeeld om videokwaliteit, afspeeleisen, metadatawensen, interoperabiliteit en zoek- en navigatiemogelijkheden.
Casus NA Daarnaast start het NA met community monitoring. Deze functie brengt de wensen en eisen van designated communities in kaart wat betreft toegang en gebruik van digitale informatie via het e-Depot. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen uitgeplaatste informatie (ambtelijke keten) en de overgebrachte informatie (burgerlijke keten)…

Continue community monitoring is noodzakelijk om tegemoet te kunnen blijven komen aan de veranderende wensen en eisen van bestaande en potentiële gebruikersgroepen. Het NA doet dit onder andere via de consumer kant van de preservation watch (designated community).

Bron: NA Preservation policy

URL: http://www.nationaalarchief.nl/informatiebeheer-archiefvorming/-digitaal-archiefmateriaal