Disaster Recovery

Uit NCDD WIKI
Ga naar: navigatie, zoeken


Gerelateerd Beleidsuitgangspunt Bit preservering
Definitie/ Omschrijving Bij het uitvoeren van bit preservering is het van vitaal belang dat er beleid is waarin is vastgelegd wat de procedures er zijn met betrekking tot disaster recovery en in welke mate deze zijn getest.

De organisatie moet weten wat er moet worden gedaan in het geval er dataverlies optreedt door bijvoorbeeld bit rot, natuurrampen of ongelukken. Het dataverlies kan worden gesignaleerd door regelmatige controles van checksums. Er dienen procedures te zijn waarin is beschreven hoe de organisatie kan vaststellen welke kopie intact is en welke beschadigd, wie uiteindelijk het besluit neemt wat er gepreserveerd dient te worden en wat moet worden vernietigd, en hoe nieuwe geauthoriseerde kopieën kunnen worden gemaakt. Dit alles is nauw verwant aan de IT processen in de organisatie.

Waarom Om de integriteit van het digitale materiaal in het digitaal archief  én de infrastructuur van het digitale archief in stand te houden is het van belang om de snel en adequaat te reageren als er situaties ontstaan die dit bedreigen. Staand beleid, dat ook in de praktijk regelematig wordt getest, kan verlies van data voorkomen.
Risico Een gebrek aan recovery procedures brengt de integriteit van het digitaal materiaal en de betrouwbaarheid van het digitaal archief in gevaar.
Wanneer Curate en preserve, Opslag
Betrokkenen Technisch Manager: verantwoordelijk voor de beschikbaarstelling van de juiste systemen voor bit preservering

Operationeel Manager/Functioneel Beheerder/System Architect/Technology Operator/Solution Provider : verantwoordelijk voor het beheer van systemen en het uitvoeren van bit preservering

Relaties Functionele Preservering

Authenticiteit

Organisatie – Risicobeheer

Certificering

Voorbeelden UK Data Service (2012): “Disaster Recovery Procedures are in place” (Source: http://data-archive.ac.uk/media/54776/ukda062-dps-preservationpolicy.pdf)

Wellcome Trust Preservation Policy: “The Library Business Continuity Team is responsible for ensuring that contingency plans and procedures are in place to prevent, react to and recover from emergency situations that may have an adverse effect on the Library collections. Details of Disaster Preparedness, Asset Recovery and prevention procedures can be found in the Wellcome Trust’s Business Continuity Plan.

(Source: http://wellcomelibrary.org/content/documents/policy-documents/preservation-policy )

Discussievragen
  • Heeft uw organisatie beleid voor disaster recovery vastgesteld?
  • Bestaan er in uw organisatie procedures om in geval van een calamiteit te bepalen welke kopie intact is en welke beschadigd?
Competenties Ontbreekt
Casus B&G Van ‘recovery’  is bij het Digitaal Beeld en Geluid sprake wanneer een tape niet werkt. Tijdens een migratieactie of bij een bestelling bijvooorbeeld, kan blijken dat een bepaalde tape niet meer is uit te lezen. De back-up kopie kan dan worden opgehaald om te worden gekopieerd. Momenteel wordt gewerkt aan breder, meeromvattend beleid voor disaster recovery en calamiteitenplanning.

Bron : Digitale Preservering bij Beeld en Geluid (H. 10)