Digitale Rechten Management (DRM)

Uit NCDD WIKI
Ga naar: navigatie, zoeken


Gerelateerd Beleidsuitgangspunt Toegang
Definitie/ Omschrijving Digitale Rechten Management kan worden gedefinieerd als een set van technologieën die gebruikt wordt met de intentie om toegang en gebruik van digitale content en apparatuur te controleren (via APARSEN WP31, bron http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_rights_management)

Digital Rights Management kan worden gedefinieerd als een techniek om digitale rechten van makers of uitgevers van werken digitaal te beheren (bron https://nl.wikipedia.org/wiki/Digital_rights_management)

PREMIS mentions “inhibitors”: Features of the object intended to inhibit access, use, or migration. (link werkt niet)

OAIS pagina 1-8: “Access Rights Information: De informatie die de toegangsrestricties identificeert behorend bij de content informatie, waaronder het juridische kader, licentievoorwaarden en toegangscontrole. Het bevat de toegangs- en distributievoorwaarden afgesproken in de Submission Agreement, gerelateerd tot preservering (door de OAIS) en het uiteindelijke gebruik (door de gebruiker). Het bevat ook de specificaties voor de toepassing van de recht handhavingsmaatregelen.”

Wanneer van toepassing op de toegang van digitale collecties zou dit in lijn moeten zijn met toegangsbeleid op een hoger niveau binnen de organisatie, omdat de organisatie mogelijk algemeen toegangsbeleid heeft dat gevolgd moet worden.

Waarom Toegang tot digitale informatie kan worden beperkt door digitale rechten. Dit kan in het digitale object zelf worden opgenomen (bijvoorbeeld met een wachtwoord) of als een algemene overeenkomst met de Producervan een collectie of gerelateerd tot (inter-)nationale wetten. Door de jaren heen moeten de digitale rechten gehandhaafd blijven in een veranderende omgeving. Dit kan effect hebben op de digitale rechten en de reputatie van de organisatie. Daarom is het belangrijk dat een organisatie een beleid heeft waarin beschreven is welke rechten relevant zijn en hoe de organisatie met deze rechten omgaat.

Toegangsrechten kunnen van toepassing zijn voor een deel van de gebruikersgroepen (bijvoorbeeld gebruikers die lid zijn van een bibliotheek hebben toegang tot bepaalde collecties) of voor specifieke collecties.

Het management van de digitale rechten kan worden uitgevoerd in een separaat systeem. Sommige informatie over digitale rechten kan toegevoegd worden aan het digitale object via metadata.

Risico Het ontbreken van beleid kan leiden tot overtreding van rechten door derde partijen en kan leiden tot ongepaste of te ingeperkte toegang.
Wanneer Preservation Watch, Preservation Planning, Appraisal and select, Toegang en Gebruik
Betrokkenen Producent/ depotgever: moeten informatie overDigitale rechten Management (DRM)  verstrekken en input geven voor beleid

Gebruiker: zie Doelgroep

Management: maakt een Digetale Rechten Management beleid in afstemming met de doelen van de organisatie

Relaties Metadata, rechten

Rechten

Voorbeelden Yale University Library Policy: “Access:

In preserving the accessibility of digital resources, the Library will:

o Maintain information regarding rights and permissions governing

access.

Source: http://www.library.yale.edu/iac/DPC/revpolicy2-19-07.pdf  (link werkt niet meer, mogelijk http://web.library.yale.edu/sites/default/files/files/YUL%20Digital%20Preservation%20Policy%20Framework%20V1%200.pdf

Discussievragen
  • Heeft uw organisatie digitale rechten geïdentificeerd voor specifieke gebruikers, bijvoorbeeld studenten, oudere gebruikers, commerciële gebruikers, etc?
  • Heeft uw organisatie digitale rechten geïdentificeerd voor een specifieke collectie?
  • Heeft uw organisatie geografische restricties geïdentificeerd die effecten kunnen hebben op de toegang tot uw collectie?
Competenties Kennis van de gerelateerde (inter-)nationale wetten en afspraken met de producent, kennis van de mogelijkheden waarop de restricties kunnen worden verwerkt in de metadata of presentatie.
Casus B&G Toegang tot de digitale collecties van Beeld en Geluid is geregeld per gebruikersgroep. Het algemeen publiek (i.c. researchers, bedrijven, erfgoedorganisaties, particulieren) heeft online toegang tot de metadata en kan het eigenlijke AV-materiaal alleen bekijken en bestellen indien de rechtenhouders hier toestemming voor hebben verleend of al s het deel uitmakt van het publieke domein.  De zgn. Pro Portal biedt exclusief toegang aan mediaprofessionals van de publieke omroepen, binnen een gesloten netwerk (Mediapark) . Zij kunnen materiaal raadplegen en in hoge resolutie bestellen voor hergebruik.

Het Nederlandse educatieve domein wordt bediend d.m.v. een serie onderwijsplatforms, waarop educatieve partners van Beeld en Gelduid geselecteerde programma’s en fragmenten uit de collectie contextualiseren. Materiaal uit het Digitaal Archief wordt ook online beschikbaargestel op Europesees niveau (Europeana, EUScreen).

Alle informatie over de auteursrechten is opgenomen in de online metadata op de diverse platforms, op zowel collectie, programma als itemniveau. Behalve indien een werk valt binnen het publieke domein, blijft het auteursrecht in principe altijd berusten bij dataproducers.

www.beeldengeluid.nl

Casus NA De accessfunctionaliteit ondersteunt het toegankelijk, leesbaar en bruikbaar aanbieden van informatieobjecten, de afhandeling van informatie- en serviceverzoeken en enkele aggregatie-vriendelijke koppelingen voor consumer interfaces inclusief autorisatieschema’s.

Bron: NA Preservation policy

URL: http://www.nationaalarchief.nl/informatiebeheer-archiefvorming/-digitaal-archiefmateriaal