Definieer Bit preserveringsniveaus

Uit NCDD WIKI
Ga naar: navigatie, zoeken


Gerelateerd Beleidsuitgangspunt Bit preservering
Definitie/ Omschrijving De PREMIS definitie van “preservation niveaus” luidt: “Informatie die het besluit of beleid aangeeft met betrekking tot de set preserveringsfuncties die dienen te worden toegepast op een object en de context waarin het besluit of beleid werden vastgesteld.” (hoofdstuk 1.3) [1]

De organisatie kan onderscheid maken tussen verschillende bit preservering niveaus, afhankelijk van verschillende criteria.

Een criterium zou gebaseerd kunnen zijn op op het onderscheid tussen gedigitaliseerd material: preservering kopieën en/of toegangs kopieën, en digital born materiaal. Voor het ‘digital born’ materiaal (zonder analoge manifestatie), dat in het kader van een nationale depotfunctie bewaard wordt,  is misschien een hoger niveau van preservering nodig dan voor gedigitaliseerd materiaal dat opnieuw kan worden gedigitaliseerd en waarvan de analoge versie ook is gepreserveerd. Digitale objecten die voor toegang worden gepreserveerd hebben misschien een ander niveau van bit preservering nodig dan preservering kopieën, bijvoorbeeld omdat toegangs kopieën sneller moeten worden gepresenteerd en vaak met een lagere resolutie zijn gemaakt dan een preservering kopie.

Een ander mogelijk criterium bij het definieren van bit preservering niveaus is de waarde van digitale objects voor de collectie. Als het digitale materiaal absoluut uniek is en nergens anders ter wereld kan worden verkregen in geval van verlies of beschadiging is een hoog niveau van bit preservering (zoals vier kopieën op verafgelegen locaties met een hoge frequentie van integriteitscontroles etc.) te prefereren.

Waarom Om in de loop van de tijd de optimale opslagcapaciteit en beveiligingsniveau te kunnen garanderen is bewustzijn van de bit preservering niveau(s) in het digitaal archief van vitaal belang.
Risico Het niet kennen van de bit preservering niveaus kan het digitale materiaal in gevaar brengen omdat de opslagruimte in het digitaal archief vol loopt of omdat het belang  van beveiliging voor specifieke collecties wordt onderschat.
Wanneer Preservation Planning
Betrokkenen Management:  het definiëren van bit preservering moet een beleidsactiviteit zijn.

Depotgever:  moet weten dat bit preservering en veiligheidsmaatregelen adequaat worden uitgevoerd

Regulator: betrokken bij veiligheidsmaatregelen van bit preservering

Relaties Functionele preservering
Voorbeelden The Royal Library, Denmark: ”For every collection there must also be a decision with regard to level of preservation, including i.a. bit preservation and encrypting.” Source: http://www.kb.dk/export/sites/kb_dk/da/kb/downloadfiler/PreservationPolicyDigitalMaterials_21092012.pdf[1]
Discussievragen
  • Heeft uw digitaal archief bit preservering niveaus gedefinieerd voor de diverse onderdelen van de collectie?
  • Kent uw organisatie de behoeften van de verschillende collecties/onderdelen van de collectie?
  • Heeft uw organisatie de waarde van de collectie duidelijk vastgelegd?
Competenties Ontbreekt
Casus B&G Beeld en Geluid hanteert gedifferentieerde preserveringsbenaderingen, afhankelijk van (een combinatie) van wensen en mogelijkheden van de depotgever, Beeld en Geluid zelf (i.c. het vigerende collectiebeleid) , de wensen en eisen van de Designated Communities, de technische mogelijkheden, de kosten en de rechten.

Binnen de twee hoofdkeuzen, bit preservation (1) en full preservation (2), bestaan oplopende niveaus van authenticiteit en integriteit . Per type dienst geldt een toenemend garantieniveau. Deze garanties betreffen bijvoorbeeld de terugleverbaarheid van de originele objecten, de terugvindbaarheid, de (kwaliteit) van de opslag en de migratie, de koppeling met metadata, de mate waarin wordt voldaan aan de standaarden, garanties op het niet onbedoeld wijzigen van objecten en de (blijvende)afspeelbaarheid.

Bron : Digitale Preservering Beeld en Geluid (H. 7)

Casus NA De e-Depot-functionaliteit is ingericht voor bitpreservation door:
  • Het onderhouden van op zijn minst een beschikbare kopie van elke bitstream. Het NA slaat dus altijd minstens twéé manifestaties van iedere bitstream op: het origineel en minstens een kopie;
  • Het garanderen van de integriteit van de bitstream (checksum controleren) en cyclus van controle instellen;
  • Het kunnen aantonen en documenteren van bovenstaande.

Bron: NA Preservation policy

URL: http://www.nationaalarchief.nl/informatiebeheer-archiefvorming/-digitaal-archiefmateriaal

 

Voetnoten:

  1. “Information indicating the decision or policy on the set of preservation functions to be applied to an object and the context in whicht the decision or policy was made.”