Definieer Bit preservering

Uit NCDD WIKI
Ga naar: navigatie, zoeken


Gerelateerd Beleidsuitgangspunt Bit preservering
Definitie/ Omschrijving De organisatie moet zijn visie op bit preservering en de relatie met functionele preservering definiëren. Deze definitie van bit preservering kan onderwerpen bevatten als bit integriteit maatregelen, verschillende opslaglocaties, regelmaat van controles, kosten, beveilingingsniveaus etc.
Waarom Een duidelijke definiëring van de visie van de organisatie van de omvang van bit preservering zorgt ervoor dat alle relevante activiteiten zijn benoemd. Dit moet zich niet beperken tot referenties naar technische informatie over opslagmogelijkheden, maar moet zaken omvatten als bit preserverings niveaus, foutcorrectie procedures, disaster recovery procedures etc.
Risico Het niet definieren van de visie van de organisatie van de omvang van bit preservering kan het digitaal materiaal in gevaar brengen als procedures en verantwoordelijkheden niet duidelijk zijn.
Wanneer Preservation Planning, Curatie and Preserveren
Betrokkenen Management: het definiëren van bit preservering moet een beleidsactiviteit zijn.

Depotgever: moet weten dat bit preservering en veiligheidsmaatregelen adequaat worden uitgevoerd

Regulator: betrokken bij veiligheidsmaatregelen van bit preservering

Relaties Functionele preservering

Metadata

Authenticiteit

Toegang, met betrekking tot de beschikbaarheid van het materiaal, toegankelijkheid en bruikbaarheid

Organisatie

Voorbeelden The Royal Library, Denmark: ”Bit preservation consists of secure storage of the physical bit sequence, here to be understood as storage in systems with well-established risks, as well as control of integrity and error correction.” Source:, http://www.kb.dk/export/sites/kb_dk/da/kb/downloadfiler/PreservationPolicyDigitalMaterials_21092012.pdf[1]
Discussievragen
  • Heeft uw organisatie gedefinieerd met welke activititeiten bit preservering voor de collectie(s) wordt uitgevoerd?
Competenties Ontbreekt
Casus B&G Beeld en Geluid onderscheidt 2 hoofdniveau’s:

1.Bit preservation (‘passieve preservering’)

Het bestand wordt opgeslagen zoals het binnenkomt. Bruikbaarheid voor de korte en de lange termijn wordt niet gegarandeerd, omdat het bestand niet technisch wordt geanalyseerd.

2.Full preservation  (‘actieve preservering’)

Het bestand wordt in eerste instantie opgeslagen zoals het binnenkomt maar kan -om het afspeelbaar te houden- in de loop van de tijd wijzigen.

Bitpreservation is in principe alleen bedoeld voor oplossingen op de korte termijn, niet voor duurzaam te bewaren materiaal. Activiteiten voor de garantie op bitpreservation bestaan uit : integriteitsberekening en –checks, backups, end-to-endcontrole, dragervervanging en restore.

Bron : Digitale Preservering bij Beeld en Geluid (H. 7)

Casus NA Aan de basis van de preservationfunctionaliteit ligt bitpreservation. Dat wil zeggen dat er een bitstream is die te allen tijde een bit-perfect copy oplevert. Het NA gaat natuurlijk voor deze bit-perfect copy maar zorgt er tevens voor dat informatie in de toekomst authentiek en betrouwbaar beschikbaar gesteld wordt en dat is meer dan bitstream preservation.

Bron: NA Preservation policy

URL: http://www.nationaalarchief.nl/informatiebeheer-archiefvorming/-digitaal-archiefmateriaal