Betrouwbaarheid

Uit NCDD WIKI
Ga naar: navigatie, zoeken


Gerelateerd Beleidsuitgangspunt Authenticiteit
Definitie/ Omschrijving Betrouwbaarheid is “The trustworthiness of a record as a statement of fact. It exists when a record can stand for the fact it is about, and is established by examining the completeness of the records form, and the amount of control exercised on the process of its creation “ (Source: Alliance for Permanent Access)

Of: “transparante en volledig gedocumenteerde preserverings strategieën en een voorziening van benodigde metadata om inhoud, context en herkomst te beschrijven.” (Bron: Adrian Brown, Practical Digital Preservation, bl 193) Vertaald en aangehaald in de NA preservation policy.

Waarom Vertrouwen scheppen in de record keeping en archief processen
Risico Het verlies van vertrouwen in het gepreserveerde object
Fase levenscyclus Waardering en selectie
Belanghebbenden Management: bepaalt de requirements

Producer/Depotgever: toont aan dat de requirements worden gehaald

Regulator: voert de daadwerkelijke controles uit

Collection Manager : ondersteunt het management vanuit het oogpunt van de content die moet worden gepreserveerd

Relaties

Bit preservering,

Functionele preservering (migratie, emulatie),

Herkomst

Voorbeelden Parliamentary Archives : “All preservation strategies will be fully documented via metadata and documentation that will be saved in the repository

The record must be a full and accurate representation of the business activity to which it attests. This requires the establishment of trust in the record keeping and archival processes used to manage the record throughout its lifecycle, and the continued ability to place the record within its operational context

Source: http://www.parliament.uk/documents/upload/digitalpreservationpolicy1.0.pdf

Discussievragen
  • Hoe overtuig je je gebruikers dat de gepreserveerde objecten “betrouwbaar” zijn?
  • Welke informatie met betrekking tot het digitale object heeft de gebruikersgemeenschap nodig zodat deze betrouwbaarheid van het object kan vaststellen?
Competenties ontbreekt
Casus B&G Beeld en Geluid garandeert de authenticiteit van ingestroomde materialen door aan drie voorwaarden te voldoen:

Het object is wat het voorgeeft te zijn. Hiertoe wordt een kwaliteitsanalyse op het object uitgevoerd.

Het object is bruikbaar, afspeelbaar en heeft betekenis voor de gebruiker. Hiertoe worden de significante eigenschappen van het object behouden.

Het object is niet ongeautoriseerd of onbedoeld veranderd. Hiertoe wordt de levenscyclus van het object vastgelegd in procesmetadata.

Bron : Digitale Preservering Beeld en Geluid (H 5)

Casus NA Het NA garandeert de authenticiteit van de digitale informatie vanaf het moment van opname. Authenticiteit bestaat uit 3 essentiële karakteristieken: betrouwbaarheid, integriteit en bruikbaarheid

Bron: NA Preservation policy

URL: http://www.nationaalarchief.nl/informatiebeheer-archiefvorming/-digitaal-archiefmateriaal [BS1]

Commentaar NA: Hiermee wijkt het NA dus af. Bruikbaarheid i.p.v. herkomst. Waarbij bruikbaarheid wordt gedefinieerd als “logische preservation en een voorziening van noodzakelijke metadata voor locatie, retrieve en interpretatie.

Het begrip ‘herkomst’ wordt gezien als onderdeel van “betrouwbaarheid”