Beschrijvende metadata

Uit NCDD WIKI
Ga naar: navigatie, zoeken


Gerelateerd Beleidsuitgangspunt Metadata
Definitie/ Omschrijving Beschrijvende metadata komen overeen met het OAIS begrip `Descriptive information` en helpen de gebruiker bij het zoeken en vinden van de digitale objecten. Deze categorie  wordt gebruikt voor het ontsluiten van de collecties en de digitale items in die collecties (i.c. verschaft informatie over het wie , wat, wanneer, waar etc.) zodat het materiaal ook in de toekomst kan worden geïdentificeerd en inhoudelijk geraadpleegd. Het zijn de beschrijvende metadata die de intellectuele content van een digitaal object ontsluiten. De organisatie moet bij voorkeur een standaard metadataschema gebruiken voor deze metadata, d.w.z. een vaste, minimale set metadatavelden die moet worden ingevuld voor elk digitaal object. Het is belangrijk om bij het vaststellen van de beschrijvende metadatavelden rekening te houden met domeinspecifieke informatiebehoeften bij de gebruikers van die specifieke collectie.
Waarom Er is een minimum set aan beschrijvende metadata nodig om (de inhoud van) het digitale object te kunnen begrijpen en raadplegen. De informatie over een digitaal object moet vindbaar zijn om er toegang toe te kunnen verschaffen.
Risico Als beschrijvende metadata ontbreken is het voor zowel de huidige als de toekomstige designated communities niet mogelijk om de digitale objecten in de collectie te vinden en te begrijpen.
Fase levenscyclus Toekennen beschrijvende metadata & Representation Information, Preservation Planning, Ontvangst digitaal materiaal, Ingest proces, Toegang en Gebruik
Belanghebbenden Management/ Information manager: Stelt metadatabeleid en standaarden vast.

Technisch Manager: verantwoordelijk voor de systemen die de metadata en de digitale objecten verwerken en beschikbaar stellen.

Consumer: moet toegang hebben tot de metadata die nodig is om het digitale materiaal te kunnen begrijpen en gebruiken.

Relaties Toegang (Bruikbaarheid, Designated Community)

Authenticiteit

Standaarden

Interoperability

Voorbeelden Swiss Federal Archives: “The SFA archive information system (AIS) for the management of description information (administrative, descriptive, structural and technical metadata) guarantees the retrievability of documents independently of the type of archive records.” Source: http://www.bar.admin.ch/themen/00876/index.html?lang=en&download

  =NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1ad1IZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gp

JCDdYB,fmym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A --[1]

Wellcome Library: “The Library considers metadata (Technical as well as descriptive) to be essential for lifecycle management as well as resource discovery.” Source: http://wellcomelibrary.org/content/documents/policy-documents/preservation-policy

Discussievragen
  • uw organisatie standaarden voor beschrijvende metadata?
  • Heeft uw organisatie een minimum set van vereiste medatata vastgesteld binnen een medataschema, die moet worden ingevuld voor ieder digitaal object?
  • Is uw organisatie zich bewust van de domeinspecifeke informatiebehoefte van haar gebruikers, die tot uiting moet komen in de set beschrijvende metadata?
Competenties Kennis van alle categorieën metadata, kennis van digitaal informatiebeheer, kennis van workflows en informatiestromen, kennis van metadatastandaarden.
Casus B&G Beeld en Geluid gebruikt een speciaal voor het AV-domein ontwikkeld metadatamodel, gebaseerd op het zgn. FRBR (Functional Requirements for Bibliographical Records) model van de IFLA. Voor de beschrijvende trefwoorden, de namen, de locaties en de genres is er de veel-assige Gemeenschappelijke Thesaurus Audiovisuele Archieven GTAA. Regelgeving voor beschrijvende metadata voor de grootste specifieke collectie van Beeld en Geluid, die van de publieke omroepen, staat beschreven in het document Metadatering van de Collectie.
Casus NA Zowel het oorspronkelijke informatieobject als de oorspronkelijke metadata worden opgeslagen. Er wordt een AIP [Archival Information Package] gemaakt dat de status krijgt van origineel informatieobject. Deze AIP krijgt een uniek identificatienummer en wordt weggeschreven naar de storagedatabase.

Een deel van de metadata die binnen komt is Descriptive Information. Dit gedeelte wordt geëxporteerd naar het Collectie beheer systeem en zal daar verder verrijkt worden. De originele metadata van de zorgdrager blijft bewaard in het e-Depot (in de metadata-database). Ook alle metadata die tijdens de verschillende processen worden gegenereerd worden opgeslagen in dezelfde metadata-database. Er komt dus gedurende het beheer van informatie objecten steeds meer metadata bij.

Bron: NA Preservation policy

URL: http://www.nationaalarchief.nl/informatiebeheer-archiefvorming/-digitaal-archiefmateriaal