Beleid voor het ontoegankelijk maken van digitale objecten (verwijderingsbeleid)

Uit NCDD WIKI
Ga naar: navigatie, zoeken


Gerelateerd Beleidsuitgangspunt Digitaal object
Definitie/ Omschrijving ”Verwijdering” betekent dat digitale objecten expres ontoegankelijk worden gemaakt. Er kunnen redenen zijn waarom een digitaal object of collectie verwijderd moet worden (uit het publieke zicht of uit het digitaal archief), bijvoorbeeld omdat de organisatie niet over de rechten beschikt. Dan is een helder verwijderingsbeleid vereist, om de Designated Community en de Producers duidelijk te maken hoe de organisatie actie zal ondernemen als zich een dergelijk geval voordoet.
Waarom Voor de gebruikersgemeenschap is het belangrijk te weten welke collectie de organisatie heeft en wat het beleid is t.a.v. hun toekomstige bestaan.
Risico Het ontbreken van verwijderingsbeleid kan het digitale materiaal in gevaar brengen en de wettelijk toegestane toegang tot dat materiaal.
Fase levenscyclus Beschikbaarstellen, gebruik en hergebruik, verwijdering
Belanghebbenden Management: moet weten dat er een ingericht proces is

Collectiebeheerders: moeten zeker weten dat het juiste materiaal wordt binnengehaald

Technische beheerders: moeten weten dat de technische inrichting succesvolle take-down actie mogelijk kan maken

Collectiebeheerders: adviseert het management welke materialen bewaard moeten worden.

Relaties Functionele preservering, opname

Toegang

Discussievragen
  • Heeft uw organisatie beleid in geval er een verzoek komt om materiaal ontoegankelijk te maken vanwege een inbreuk op auteursrecht?
  • Heeft uw organisatie beleid als er een verzoek komt materiaal ontoegankelijk te maken vanwege schending van de privacy?
Competenties Kennis van het auteursrecht, kennis van privacywetgeving, technische kennis om materiaal ontoegankelijk te maken
Casus B&G Beeld en Geluid’s algemene beleid inzake AV-copyright regelgeving staat online (http://www.beeldengeluid.nl/auteursrechten) </u>en vormt onderdeel van alle contracten met de depotgevers/rechtenhouders.

Afhankelijk van het type misbruik,worden maatregelen getroffen wanneer blijkt dat gebruikers zich hier niet aan de regels houden. Deze maatregelen zijn overeengekomen met de rechtenhouders. Er bestaan speciale voorwaarden voor (her)gebruik door medewerkers van publieke omroepen. In geval van overtreding wordt geteruggegrepen op de Nederlandse wetgeving. 

Contracten met niet omroep-depotgevers bevatten een sectie met privacy afspraken, gebaseerd op de Wet voor de Bescherming van Persoonsgegevens. Er zijn hierbij additionele technische en organisatorische maatregelen gedefinieerd. De algemene maatregelen voor het blokkkereren van omroepmateriaal staan in de contracten met de omroep-depotgevers. Rechtenhouders kunnen de metadata, die toegang verschaft tot het AV-materiaal zelf laten blokkkeren. Vertrouwelijke data is wordt niet beschikbaar gesteld, maar kan op aanvraag in bepaalde gevallen wel intern bekeken worden.

Casus KB In de dienst Delpher van de KB wordt gedigitaliseerd materiaal ontsloten. Er is een fotograaf die een klacht heeft ingediend voor een foto die op te hoge kwaliteit op de Delpher website beschikbaar was. Aangezien het technisch te moeilijk was om een uitsneden van een pagina onbeschikbaar te maken en het ook niet mogelijk was om een volledige pagina onbeschikbaar te maken, is er gekozen om de volledige aflevering van de krant met toegangsrechten niet beschikbaar te maken. Nu wordt er onderzocht hoe het mogelijk is om een deel van een pagina op een aanvaarbare manier voor de fotograaf beschikbaar te maken.

De Notice-and-take-down gedragscode: https://ecp.nl/bijlagen/3722/ntd-gedragscode-nl.pdf