Begrijpelijkheid

Uit NCDD WIKI
Ga naar: navigatie, zoeken


Gerelateerd Beleidsuitgangspunt Toegang
Definitie/ Omschrijving Het OAIS model pagina 1-12 typeert  "Independently Understandable" (“Onafhankelijk begrijpelijk)  als informatie die voldoende compleet is om te worden geïnterpreteerd, begrepen en gebruikt door de doelgroep zonder gebruik te hoeven maken van speciale bronnen die niet breed toegankelijk zijn, inclusief bijvoorbeeld bepaalde personen die de informatie zouden kunnen verduidelijken.
Waarom Omdat digitale objecten voor de lange termijn bewaard worden, moet er uitleg worden toegevoegd om de informatie in de digitale objecten begrijpelijk te houden voor toekomstige gebruikers. Welke informatie men toevoegt aan het digitale object hangt af van het type materiaal. Soms is het voldoende om te verwijzen naar specifieke metadata, maar op andere momenten is meer “Representation Information” nodig (bijvoorbeeld om de betekenis van rijen en kolommen in een spread sheet toe te lichten). Het is belangrijk dat een organisatie een beleidsuitwerking ontwikkelt dat de voorgenomen stappen beschrijft die de organisatie moet zetten om de onafhankelijke begrijpelijkheid voor de gebruikers te realiseren.
Risico Als de doelgroep de content en context van de digitale objecten niet volledig begrijpt, dan kan de informatie verkeerd worden geïnterpreteerd of helemaal niet worden begrepen.
Wanneer Preservation Watch, Preservation Planning, Waardering en selectie, Ingest proces
Betrokkenen Producent/ depotgever: moeten informatie toevoegen die bijdraagt aan de begrijpelijkheid van de informatie verstrekt bij het digitale object

Management: verantwoordelijk voor de doelgroep

Collectie Management: ondersteunt het management vanuit het perspectief van de te preserveren content

Relaties Toegang, Designated Community
Voorbeelden University of Utah, J. Willard Marriott Library: “The Library will strive to: 'Comply with OAIS and other digital preservation standards andpractices ensure that content remains readable and understandable

Source: Digital Preservation Policy (2012) http://www.lib.utah.edu/collections/digital/DigitalPreservationPolicy2012.docx[1]

Discussievragen
  • Is uw organisatie bereid en beschikt ze over de middelen om informatie toe te voegen zodat het digitale object volledig begrijpelijk is voor de gebruikersgroepen?
  • Heeft uw organisatie procedures ontwikkeld om te controleren of de digitale informatie nog steeds “onafhankelijk begrijpelijk” is voor de gebruikersgroepen?
Competenties Inzicht in welke informatie nodig is om de digitale objecten begrijpelijk te houden voor toekomstige gebruikers, kennis van wat voor informatie moet worden toegevoegd aan het digitale object
Casus B&G Beeld en Geluid voorziet al het inkomende materiaal van een set formele en beschrijvende metadata , die wordt toegevoegd aan de gegevens die vanuit de dataproducers worden meegeleverd. Een deel van het materiaal wordt na instroom additioneel voorzien van informatie die de context van creatie, distributie en receptie kan helpen reconstrueren, vanuit een mediahistorisch perspectief. De beschrijvingsconventies van Beeld en Geluid zijn gebaseerd op internationale catalogiseringsstandaarden voor AV-materialen, in combinatie met de uitkomsten van onderzoek onder diverse soorten gebruikers. De voorzieningen voor raadpleging en hergebruik op programma- en shotniveau zijn op hen afgestemd. De afspeelbaarheid/reproduceerbaarheid van het AV-object zelf wordt gegarandeerd door technische bewerkingen en voorzieningen vanuit het preserveringsbeleid, die regelmatig worden getoetst aan de eisen/wensen van de Designated Communities.

Bron: Digitale Preservering Beeld en Geluid (H 4, 7 en 9)

Casus NA Afhankelijk van de designated community/gebruiker wordt op verschillende manieren de informatie beschikbaar gesteld, bijvoorbeeld via een viewer of downloadfunctionaliteit.

Bron: NA Preservation policy

URL: http://www.nationaalarchief.nl/informatiebeheer-archiefvorming/-digitaal-archiefmateriaal