Beginsel over het gebruik van standaarden

Uit NCDD WIKI
Ga naar: navigatie, zoeken


Gerelateerd Beleidsuitgangspunt Standaarden
Definitie/ Omschrijving “Een standaard is een specificatie van exacte criteria ontworpen voor consistent en passend gebruik”  (bron: Aligning national approaches in Digital Preservation, 2012, biedt een uitgebreide bespreking van verschillende aspecten van standaarden), p. 115.
Waarom Over de jaren zullen een groot aantal verschillende betrokkenen de digitale collecties beheren. Het is daarom van groot belang dat iedere betrokkene op de informatie in de collecties kan vertrouwen, en op de standaarden die bij het opzetten en het beheer ervan werden gebruikt.

Het gebruik van standaarden is in het bijzonder van toepassing op digitale preservering. Een concrete uitspraak door de organisatie over het in acht nemen van standaarden zal bijdragen aan de betrouwbaarheid van de organisatie.

Risico Het risico van het niet gebruiken van standaarden is veelvoudig: toekomstige generaties zouden niet genoeg inzicht in het gebruikte materiaal kunnen hebben met potentiële fouten als gevolg.
Wanneer Conserveren en bewaren, Bewaarplanning (in principe heeft dit effect op alle fases in de levenscyclus)
Betrokkenen Management: moet een algemene aanpak opzetten voor het gebruik van standaarden.

Operational Management: moet de standaarden in de dagelijkse processen implementeren

Relaties Metadata

Toegang

Bit preservering

Functionele preservering

Voorbeelden Cornell University Library: “CUL erkent dat het digitale preserveringsprogramma zal:
 • voldoen aan het standaard referentiemodel Open Archival Information Standard (OAIS) in de ontwikkeling van het digitale archief
 • zich zal houden aan de hoge normen van in de gemeenschap geldende standaarden bij het ontwikkelen en onderhouden van haar organisatorische en technologische context
 • zal deelnemen aan de ontwikkeling van digitale preserveringsstandaarden en de verspreiding ervan”

Bron: http://ecommons.library.cornell.edu/bitstream/1813/11230/1/cul-dp-framework.pdf

Discussievragen
 • Gebruikt uw organisatie standaarden voor digitale preservering?
 • Is uw organisatie op de hoogte van alle relevante nationale standaarden waaraan de organisatie dient te voldoen?
 • Heeft uw organisatie collecties met specifieke relevante standaarden, bijvoorbeeld met betrekking tot bestandsformaten in een bepaalde discipline?
Competenties Het monitoren van de publicatie van standaarden
Casus B&G In het preserveringsbeleidsplan Digitale Preservering Beeld en Geluid  is een hoofdstuk gewijd (H.9) aan de beschrijving van de standaarden die in 2016 worden gehanteerd waar het gaat om metadataformaten (beschrijvende metadata en preserveringsmetadata) en bestandformaten (film, video, audio en tekstobjecten).
Casus KB In de Beleidsuitgangspunten Digitale duurzaamheid

2015-2018 staat:

1)      ‘De KB committeert zich aan internationaal geaccepteerde standaarden, zoals de metadatastandaard PREMIS.

Casus NA Het NA baseert zich bij deze policy op de volgende standaarden:
 • ISO 14721 Space data and information transfer systems -- Open archival information system (OAIS) -- Reference model
 • ISO 16363 Space data and information transfer systems -- Audit and certification of trustworthy digital repositories
 • 13008:2102 Information and documentation -- Digital records conversion and migration process
 • NEN-ISO 23081 Standaard voor Metadata
 • NEN-ISO 15489-1 Informatie en documentatie -- Informatie- en archiefmanagement
 • NEN 2082 Eisen voor functionaliteit van informatie- en archiefmanagement in programmatuur
 • Richtlijn Metagegevens Overheidsinformatie, versie 2.5, 15 juli 2009

 Bron: NA Preservation policy

URL: http://www.nationaalarchief.nl/informatiebeheer-archiefvorming/-digitaal-archiefmateriaal