Aantal kopieën, geografische distributie en organisatorische distributie

Uit NCDD WIKI
Ga naar: navigatie, zoeken


Gerelateerd Beleidsuitgangspunt Bit Preservering
Definitie/ Omschrijving Een van de benaderingen om het risico op dataverlies te verkleinen is het maken van kopieën van digitaal materiaal, opgeslagen op verschillende dragers (bijvoorbeeld een kopie op tape en een op disk), opgeslagen op verschillende locaties en beheerd door verschillende personen of organisaties. Het is van belang dat er actieve bit preservering plaatsvindt, inclusief reguliere checks op de diverse kopieën etc. Soms zijn er beperkingen op de geografische locatie waar kopieën kunnen worden opgeslagen, enerzijds juridisch (mag het land niet verlaten) of praktisch (bijvoorbeeld in de cloud of bij externe partijen).
Waarom Om data veilig te bewaren is het van vitaal belang om single points of failure te vermijden. Bovengenoemde maatregelen dragen bij aan het vermijden van deze risico’s
Risico Het hebben van slechts één kopie of het bewaren van meerdere kopieën op dezelfde locatie is ene gevaar voor het preserveren van digitaal materiaal aangezien er dan single points of failure bestaan.
Wanneer Preservation Planning, Opslag
Betrokkenen Technisch Manager: verantwoordelijk voor de beschikbaarstelling van de juiste systemen voor bit preservering

Operationeel Manager/Functioneel Beheerder/System Architect/Technology Operator/Solution Provider : verantwoordelijk voor het beheer van systemen en het uitvoeren van bit preservering

Relaties Functionele Preservering

Certificering

Voorbeelden State and University Library, Denmark : “The two copies will be stored by using different technologies, and the library makes sure that both copies are not controlled by the same organisational unit and/or person.” (Source: http://en.statsbiblioteket.dk/about-the-library/dpstrategi)
Discussievragen
  • Bestaan er binnen uw organisatie procedures voor duplicatie van het digitale materiaal in het digitaal archief?
  • Bestaan er binnen uw organisatie procedures voor de opslag van kopieën op (geografisch) verschillende locaties met verschillende beheerorganisaties?
  • Heeft uw organisatie budget toegekend voor het uitvoeren van de bit preservering activiteiten?
  • Heeft uw organisatie maatregelen getroffen om de integriteit tussen kopieën te monitoren?
Competenties Ontbreekt
Casus B&G Zodra het instroomproces in het Digitaal Archief van Beeld en Geluid succesvol is doorlopen wordt een vooraf vastgesteld niveau van back-up beleid uitgevoerd. Het materiaal wordt op twee verschillende locaties opgeslagen. Het storagemanagementsysteem voert de back-up-procedures en de kopieeracties uit en controleert deze. De back-up kopieën worden zo snel mogelijk na instroom vervaardigd. Ook van de catalogus met beschrijvende metadata wordt dagelijks een kopie gemaakt. Om beschikbaarheid en doorlopende dienstverlening te kunnen garanderen worden van de proxy files (files op lage resolutie bestemd voor online viewing) reservekopieën gemaakt, op schijf en op tape. Doel van deze backups is ook het voorkomen van kosten, in het geval er bij verlies van de proxy files helemaal opnieuw, vanaf de preserveringsmaster, moet worden getranscodeerd.

Bron : Digitale Preservering bij Beeld en Geluid (H. 10)

Casus NA De e-Depot-functionaliteit is ingericht voor bitpreservation door:
  • Het onderhouden van op zijn minst een beschikbare kopie van elke bitstream. Het NA slaat dus altijd minstens twéé manifestaties van iedere bitstream op: het origineel en minstens een kopie;

Bron: NA Preservation policy

URL: http://www.nationaalarchief.nl/informatiebeheer-archiefvorming/-digitaal-archiefmateriaal