Certificering

Uit NCDD WIKI
Ga naar: navigatie, zoeken


Binnen de Digitale Duurzaamheidsgemeenschap is er redelijke consensus over het feit dat audit en certicering een goede zaak is. Veel organisaties hebben in hun beleid expliciet vastgelegd dat ze binnen enkele jaren gecertificeerd willen zijn. Binnen Europa is het “European Framework for audit and certification” een gangbaar uitgangspunt. Dit model bestaat uit drie niveaus en start met het basis niveau waarop de Data seal of Approval/World Data System (“basic, in 2016 hernoemd tot “core”) wordt behaald. Vervolgens doet een instelling een self-audit (“extended”) en gebruikt daar de ISO norm ISO 16363 voor om uiteindelijk voor een volledige audit te gaan aan de hand van ofwel de ISO 16363 of de DIN norm 31644 (“full”).

In dit hoofdstuk worden de aspecten beschreven die samenhangen met het beleidsvoornemen van een organisatie om te worden geaudit en uiteindelijk een certificaat te behalen. Bij een audit kijkt men naar de huidige manier waarop een organisatie werkt en de processen en activiteiten die een organisatie uitvoert om de digitale collecties op een professionele manier te beheren. Daarom zal beleid dat gericht is om een audit te laten uitvoeren, geen specifiek nieuw beleid op dit punt vergen, omdat het onwaarschijnlijk is dat het pure feit dat de organisatie geaudit wil worden, tot nieuwe werkprocessen zal leiden.

Beleidselementen[bewerken]