Duurzaamheidsbeleid

Uit NCDD WIKI
Ga naar: navigatie, zoeken

RTENOTITLE
De basis voor het duurzaam beheren en toegankelijk houden van digitale collecties wordt gevormd door een preservation policy, oftewel een duurzaamheidsbeleid. In de preservation policy beschrijft een organisatie op hoofdlijnen wat het beleid is ten opzichte van duurzame toegang. Dat er zo’n beleid is, betekent echter niet automatisch dat deze ook in de praktijk wordt gebracht. Ook zegt de preservation policy nog niks over de operationele processen binnen de organisatie. Met het project Duurzaamheidsbeleid willen de NCDD-partners een aantal bouwstenen opleveren om organisaties te helpen bij het ontwikkelen van duurzaamheidsstrategieën en de implementatie ervan.

Catalogus duurzaamheidsbeleid

Deze “Catalogus van Beleidsaspecten voor duurzaamheid” is een aangepaste Nederlandse vertaling van de Catalogue of Policy Elements , die in 2014 gepubliceerd werd door het Europese project SCAPE. De volledige versie bevat ook een toelichting op de tot stand koming van de catalogus en heeft een uitgebreide introductie waarin meer achtergrond informatie wordt gegeven.

De Catalogus sluit aan bij het SCAPE Beleidskader Digitale Duurzaamheid (SCAPE Policy Framework).  Het SCAPE Beleidskader Digitale Duurzaamheid bestaat uit 3 niveaus van duurzaamheidsbeleid. De verschillende niveaus zijn gerelateerd aan elkaar, om zo tot een consistent beleid te komen. Doordat in de Catalogus een duidelijk onderscheid is gemaakt, welk niveau welk doel dient, zou het voor een organisatie eenvoudiger zijn zelf het duurzaamheidsbeleid voor verschillende niveaus samen te stellen.

Bij de vertaling van de Engelse versie is een aantal keuzes gemaakt. OAIS termen zijn onvertaald gelaten. Daarnaast is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de gedeelde termenlijst zoals die binnen het NDE project Houdbaar worden gebruikt.

De term “instelling” of “organisatie” gebruiken we in dit document om instellingen aan te duiden die een “repository” hebben waarin digitaal materiaal voor de lange termijn toegankelijk wordt gehouden. “Gebruikers” zijn de mensen die gebruik maken van deze materialen en bestaat onder meer uit de doelgroep (de “Designated Community”), maar ook uit de interne gebruikers en eventuele interfaces met andere computers die van het bewaarde materiaal gebruik maken.

Binnen de projectgroep Duurzaamheidsbeleid van het nationale programma Netwerk Digitaal Erfgoed is deze vertaling tot stand gekomen van de  Catalogue of Policy Elements, samengesteld in het SCAPE project door Barbara Sierman (Koninklijke Bibliotheek Nederland), Gry Elstrøm (Stadsbibliothek Aarhus, Denmark) en Catherine Jones (STFC, UK) in 2014. 

De NDE Projectgroep Duurzaamheidsbeleid bestaat uit de volgende personen:

  • Barbara Sierman (projectleiding en eindredactie), Koninklijke Bibliotheek
  • Annemieke de Jong, Instituut voor Beeld en Geluid
  • Behrang Mousavi, het Nieuwe Instituut
  • Carola Steenbergen, SIMIN
  • Pepijn Lucker, Nationaal Archief
  • Sam Alloing, Koninklijke Bibliotheek
  • Tanja de Boer, Koninklijke Bibiotheek


Van deze catalogus verschijnen twee versies:

  1. Een (beperkte) vertaling van de oorspronkelijke versie in pdf
  2. Een ingekorte versie op de wiki van de NCDD, met name de inleiding is daarbij ingekort, de beschrijvingen van de elementen zijn identiek. Updates verschijnen alleen op de wiki.